Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/5/09/22 Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków "Południe" w Nowym Dworze Mazowieckim

Deadlines:
Published : 17-10-2022 09:38:00
Placing offers : 21-11-2022 12:00:00
Offers opening : 21-11-2022 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 20022/S 200-570312 dnia 17.10. 2022 r.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - Odbiór osadów ściekowych.pdf pdf 607.05 2022-10-17 09:38:00 Proceeding
Zał. nr 1 - OPZ.pdf pdf 127.77 2022-10-17 09:38:00 Proceeding
Zał. nr 1.1 - Badania osadów ściekowych.pdf pdf 1600.96 2022-10-17 09:38:00 Proceeding
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy.doc doc 91 2022-10-17 09:38:00 Proceeding
Zał. nr 3 - Wykaz usług.doc doc 238 2022-10-17 09:38:00 Proceeding
Zał. nr 4 - Wzór Umowy.pdf pdf 402.37 2022-10-17 09:38:00 Proceeding
Zał. nr 5 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 238.5 2022-10-17 09:38:00 Proceeding
Zał. nr 6 - Ośw. o którym mowa w art. 117 ust. 4 wspólnie ubiegający się.doc doc 238 2022-10-17 09:38:00 Proceeding
Zał. nr 7 - Ośw. z art. 108 ust 1 pkt 5 grupa kapitałowa.doc doc 239 2022-10-17 09:38:00 Proceeding
Zał. nr 8 - Ośw. o aktualności informacji zawartych w JEDZ.doc doc 241.5 2022-10-17 09:38:00 Proceeding
Zał. nr 9 - JEDZ.zip zip 87.21 2022-10-17 09:38:00 Proceeding
Zał. 10 - Ośw. wykonawcy wykonawców z art 7 i art 5k.docx docx 25 2022-10-17 09:38:00 Proceeding
Zał. 11 - Ośw. podmiotu udostepniajacego z art 7 i art 5k.docx docx 20.51 2022-10-17 09:38:00 Proceeding
Zał. nr 12 - Ośw. o aktualności informacji zawartych w oświad. z art. 7 i art. 5k.doc doc 240 2022-10-17 09:38:00 Proceeding
2022-OJS200-570312-pl.pdf pdf 138.24 2022-10-17 09:38:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert art 222 ust 5.pdf pdf 148.46 2022-11-21 14:04:57 Public message
Informacja o wyborze oferty na stronie internetowej art 253 ust 2.pdf pdf 212.63 2022-12-06 14:17:19 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 112.39 2022-12-12 09:15:17 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 264.23 2022-11-21 12:00:00 Public message

Announcements

2022-12-12 09:15 Katarzyna Krakowska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-12-06 14:17 Katarzyna Krakowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-21 14:04 Katarzyna Krakowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-21 12:00 Buyer message Informację o kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 688