Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/04/09/22 Budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Nowym Dworze Mazowieckim

Deadlines:
Published : 19-09-2022 14:27:00
Placing offers : 27-10-2022 12:00:00
Offers opening : 27-10-2022 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie 2022-OJS180-510516-pl.pdf pdf 139.31 2022-09-19 14:27:00 Proceeding
SWZ - SUW.doc doc 567 2022-09-19 14:27:00 Proceeding
Zał. nr 1.1 - OPZ.docx docx 254.92 2022-09-19 14:27:00 Proceeding
Zał. 1.2 OPZ dokumentacja projektowa.zip zip 313246.66 2022-09-19 14:27:00 Proceeding
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy.doc doc 84 2022-09-19 14:27:00 Proceeding
Zał. nr 2.1 - Wykaz cen.xlsx xlsx 15.46 2022-09-19 14:27:00 Proceeding
Zał. nr 3 - Wykaz robót budowlanych.doc doc 237 2022-09-19 14:27:00 Proceeding
Zał. nr 4 - Wykaz osób.doc doc 266 2022-09-19 14:27:00 Proceeding
Zał. nr 5 - Wzór Umowy.docx docx 149.12 2022-09-19 14:27:00 Proceeding
Zał. 5.1 do Umowy - Procedura zgł. wad i usterek.docx docx 442.66 2022-09-19 14:27:00 Proceeding
Zał. nr 6 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 239.5 2022-09-19 14:27:00 Proceeding
Zał. nr 7 - Ośw. o którym mowa w art. 117 ust. 4 wspólnie ubiegający się.doc doc 237.5 2022-09-19 14:27:00 Proceeding
Zał. nr 8 - Ośw. z art. 108 ust 1 pkt 5 grupa kapitałowa.doc doc 237.5 2022-09-19 14:27:00 Proceeding
Zał. nr 9 - Ośw. o aktualności informacji zawartych w JEDZ.doc doc 241.5 2022-09-19 14:27:00 Proceeding
Zał. nr 10 -JEDZ.zip zip 85.43 2022-09-19 14:27:00 Proceeding
Zał. 11 - oswiadczenie wykonawcy wykonawców z art 7 i art 5k.docx docx 25.04 2022-09-19 14:27:00 Proceeding
Zał. 12 oswiadczenia podmiotu udostepniajacego z art 7 i art 5k.docx docx 20.43 2022-09-19 14:27:00 Proceeding
Zał. nr 13 - Ośw. o aktualności informacji zawartych w oświad. z art. 7 i art. 5k.doc doc 240 2022-09-19 14:27:00 Proceeding
pytanie z 29.09.2022.pdf pdf 214.76 2022-10-03 13:02:45 Public message
Zał. nr 10 - JEDZ aktualizacja.zip zip 86.71 2022-10-12 12:08:26 Public message
Zmiana SWZ - Zał.nr 10 - JEDZ.pdf pdf 177.04 2022-10-12 12:08:26 Public message
Pytania z 13.10.2022.pdf pdf 214.3 2022-10-14 11:57:43 Public message
Zał. nr 5 - Wzór Umowy - zmiana.docx docx 149.08 2022-10-14 11:57:43 Public message
Pytania z 14.10.2022.pdf pdf 172.75 2022-10-17 13:10:59 Public message
Pytania z 17.10.2022.pdf pdf 172.3 2022-10-18 12:21:38 Public message
Pytania z 18.10.2022.pdf pdf 168.78 2022-10-19 11:15:00 Public message
06 E_05 Schemat zasilania obiektu PT.PDF PDF 401.14 2022-10-20 11:01:48 Public message
06 E_05 Schemat zasilania obiektu PW.PDF PDF 328.09 2022-10-20 11:01:48 Public message
Pytania z 20.10.2022.pdf pdf 179.48 2022-10-20 11:01:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert art 222 ust 5.pdf pdf 155.04 2022-10-27 13:20:04 Public message
Informacja o wyborze oferty na stronie internetowej art 253 ust 2.pdf pdf 227.3 2022-11-22 10:41:59 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 121.11 2022-12-21 09:31:51 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 264.92 2022-10-27 12:00:00 Public message

Announcements

2022-12-21 09:31 Katarzyna Krakowska Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-11-22 10:41 Katarzyna Krakowska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-10-27 13:20 Katarzyna Krakowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-27 12:00 Buyer message Informacja o kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie. [...].pdf

2022-10-25 10:08 Katarzyna Krakowska Zamawiający informuje, iż nie przedłuży terminu składnia ofert.
2022-10-20 11:01 Katarzyna Krakowska Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania

06 E_05 Schemat zasi [...].PDF

06 E_05 Schemat zasi [...].PDF

Pytania z 20.10.2022 [...].pdf

2022-10-19 11:14 Katarzyna Krakowska Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie

Pytania z 18.10.2022 [...].pdf

2022-10-18 12:21 Katarzyna Krakowska Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania

Pytania z 17.10.2022 [...].pdf

2022-10-17 13:10 Katarzyna Krakowska Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie

Pytania z 14.10.2022 [...].pdf

2022-10-14 11:57 Katarzyna Krakowska Zamawiający przekazuje odpowiedź na zapytanie Wykonawcy do SWZ oraz zmianę SWZ - zał. nr 5 wzór Umowy

Pytania z 13.10.2022 [...].pdf

Zał. nr 5 - Wzór Umo [...].docx

2022-10-12 12:08 Katarzyna Krakowska Zamawiający publikuje aktualizację załącznika nr 10 - JEDZ do SWZ

Zał. nr 10 - JEDZ ak [...].zip

Zmiana SWZ - Zał.nr [...].pdf

2022-10-03 13:02 Katarzyna Krakowska Zamawiający przekazuje odpowiedź na zapytanie Wykonawcy do SWZ

pytanie z 29.09.2022 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3145