Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
954104 2024/BZP 00409511/01 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2024-07-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
952648 2024/BZP 00404485/01 Świadczenie usług transportowych Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2024-07-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
946701 2024/BZP 00384246/01 Usługa wykonania pełnej dokumentacji planistycznej związanej z opracowaniem Planu Ogólnego Gminy Grodziczno Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2024-07-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
938125 2024/BZP 00357049/01 Przebudowa drogi gminnej 183014N Krzemieniewo-Boleszyn etap II Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2024-06-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
934434 2024/BZP 00344608/01 Przebudowa mostu drewnianego przez rzekę Wel w miejscowości Trzcin Gmina Grodziczno Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2024-06-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
939385 IP.271.24.2024.LK Dostawa materiałów do remonu dróg na terenie gminy Grodziczno Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2024-06-14 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
673015 IP.271.41.2022.ŻX Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno – I etap w miejscowościach Nowe Grodziczno i Grodziczno na działce nr 146 w obrębie Nowe Grodziczno Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2022-10-10 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
931138 IP.271.16.2024.MA Odnowienie elewacji na budynku Dom Strażaka w Mrocznie Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2024-06-06 13:30:37 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
924755 IP.271.14.2024.MA Odnowienie elewacji na budynku Dom Strażaka w Mrocznie Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2024-05-20 14:31:40 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
920580 IP.271.20.2024.LK Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych na terenie gminy Grodziczno Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2024-05-06 11:42:48 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
872260 IP.7226.2.2024.LK Roboty budowlane koparko-ładowarką na terenie Gminy Grodziczno Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2024-01-16 11:22:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
757170 IP.271.6.2023.MA Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacji i turystyki poprzez utworzenie boiska do badmintona Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2023-05-23 11:10:38 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
735102 IP.271.13.2023.LK Naprawa dróg gminnych Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2023-03-09 10:52:23 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
735160 IP.7226.14.2023.LK Usługi koparko-ładowarką na terenie Gminy Grodziczno Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2023-03-03 10:43:01 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
672490 IP.271.39.2022.ŻX Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno – I etap w miejscowościach Nowe Grodziczno i Grodziczno na działce nr 146 w obrębie Nowe Grodziczno Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2022-10-07 07:51:39 Zapytanie ofertowe Service Go to
525332 IP.271.68.2021.LK Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Grodziczno w sezonie 2021/2022 Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2021-10-22 13:10:51 Zapytanie ofertowe Service Go to
432629 IP.271.23.2021.LK Naprawa dróg gminnych Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2021-03-16 09:39:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
943852 2024/BZP 00374822/01 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego dla inwestycji Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Grodziczno – etap I realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2024-07-10 12:53:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
938186 IP.271.18.2024.MA Odnowienie elewacji na budynku Dom Strażaka w Mrocznie Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2024-06-24 14:29:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
931130 IP.271.23.2024.LK Dostawa i montaż radarowego wyświetlacza prędkości dla potrzeb Gminy Grodziczno Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2024-06-07 08:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
929293 IP.271.10.2024.MK Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Grodziczno Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2024-05-27 15:10:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
923501 2024/BZP 00311816/01 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego dla inwestycji Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Grodziczno – etap I realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2024-06-13 07:38:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
922186 2024/BZP 00307135 Przebudowa mostu drewnianego przez rzekę Wel w miejscowości Trzcin Gmina Grodziczno Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2024-05-27 11:12:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
923912 IP.271.13.2024.ŻX Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania inwesty-cyjnego zadania ”Termomodernizacja budynku OSP Grodziczno w Nowym Grodzicznie wraz z dostosowaniem do warunków p.poż. i higieniczno-sanitarnych Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2024-06-06 11:11:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
923879 IP.271.12.2024.ŻX Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania inwesty-cyjnego zadania ”Termomodernizacja Centrum Turystycznego w Ostaszewie wraz z do-stosowaniem do warunków p.poż. i higieniczno-sanitarnych Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2024-06-06 11:13:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
923217 IP.271.20.1.2024.LK Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych na terenie gminy Grodziczno Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2024-05-22 14:33:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
919437 2024/BZP 00297792 Usługa opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Linowiec (gr. gminy) – Kuligi (DW 538)” Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2024-06-03 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to