Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
770750 IP.271.9.2023.MA Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacji i turystyki poprzez utworzenie boiska do badmintona Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2023-06-05 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
775690 IP.271.21.2023.LK Urządzenie parkingu na działce nr 643/7 obr. Mroczno, gmina Grodziczno Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2023-06-09 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
774579 2023/BZP 00240912 Cyfrowa gmina Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2023-06-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
767810 2023/BZP 00219521/01 Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19 Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2023-06-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
766632 2023/BZP 00215379/01 Dostępna gmina Grodziczno Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2023-05-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
764833 IP.271.11.2023.MK Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big – Bag Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2023-05-25 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
740131 2023/BZP 00134494/01 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno - I etap Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2023-05-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
673015 IP.271.41.2022.ŻX Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno – I etap w miejscowościach Nowe Grodziczno i Grodziczno na działce nr 146 w obrębie Nowe Grodziczno Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2022-10-10 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
757170 IP.271.6.2023.MA Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacji i turystyki poprzez utworzenie boiska do badmintona Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2023-05-23 11:10:38 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
735102 IP.271.13.2023.LK Naprawa dróg gminnych Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2023-03-09 10:52:23 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
735160 IP.7226.14.2023.LK Usługi koparko-ładowarką na terenie Gminy Grodziczno Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2023-03-03 10:43:01 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
672490 IP.271.39.2022.ŻX Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno – I etap w miejscowościach Nowe Grodziczno i Grodziczno na działce nr 146 w obrębie Nowe Grodziczno Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2022-10-07 07:51:39 Zapytanie ofertowe Service Go to
525332 IP.271.68.2021.LK Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Grodziczno w sezonie 2021/2022 Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2021-10-22 13:10:51 Zapytanie ofertowe Service Go to
432629 IP.271.23.2021.LK Naprawa dróg gminnych Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2021-03-16 09:39:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
771827 IP.271.31.2023.LK Dostawa używanego samochodu typu DOKA dla Urzędu Gminy Grodziczno Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2023-05-31 14:56:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
769596 IP.271.31.2023.LK Dostawa używanego samochodu typu DOKA dla Urzędu Gminy Grodziczno Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2023-05-25 08:23:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
762862 2023/BZP 00202613/01 Cyfrowa gmina Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2023-05-31 11:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
765400 IP.271.17.2023.ŻX Wykonanie utwardzenia z kostki polbruk pod altanę w miejscowości Grodziczno Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2023-06-01 12:22:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
762032 RGF.271.1.2023.JG. Obsługa bankowa budżetu Gminy Grodziczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie w latach 2023-2026 Jacek Grzywacz 2023-06-01 14:05:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
759136 IP.271.25.2023.LK Remont nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową na drodze wewnetrznej dz. nr 197 obr. Mroczno, gmina Grodziczno Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2023-05-11 07:45:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
759008 IP.271.15.2023.ŻX Budowa altany w sołectwie Grodziczno Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2023-05-11 13:22:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
749599 2023/BZP 00162852/01 Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec-Montowo Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2023-05-18 11:40:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
749400 IP.271.11.2023.ŻX Budowa altany w sołectwie Grodziczno Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2023-04-21 15:04:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
749333 IP.271.3.2023.MA Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacji i turystyki poprzez utworzenie boiska do badmintona Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 2023-04-20 12:38:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to