Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IP.271.23.2021.LK Naprawa dróg gminnych

Leszek Klejna
Gmina Grodziczno Department: Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych
Deadlines:
Published : 10-03-2021 11:31:00
Placing offers : 16-03-2021 09:39:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 509163559  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.DOC DOC 125 2021-03-10 11:31:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ I I.DOC DOC 102.5 2021-03-10 11:31:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ I.DOC DOC 102.5 2021-03-10 11:31:00 Proceeding
UMOWA - projekt część I - projekt 2021.DOC DOC 137 2021-03-10 11:31:00 Proceeding
UMOWA - projekt część II - projekt 2021.DOC DOC 137.5 2021-03-10 11:31:00 Proceeding

Announcements

2021-03-16 09:39 Leszek Klejna Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Grodziczno dnia 15.03.2021r.

Dotyczy postępowania Nr IP.271.23.2021.LK
Naprawa dróg gminnych (ID 432629)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający – Gmina Grodziczno na podstawie zapisów zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych przy równaniu i profilowaniu dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchniach nieutwardzonych na terenie gminy Grodziczno, unieważnia postępowania bez podania przyczyny.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Równanie i profilowanie nawierzchni dróg nieutwardzonych na terenie gminy Grodziczno Zamówienie zostało podzielone na dwie części związane z rodzajem użytego sprzętu do równania. Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowej na załączonych formularzach ofertowych. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6091 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Pierwszy termin od dnia podpisania umowy do 30.04.2021r. około 75% zakresu przewidzianego do realizacji. Drugi termin w miesiącach sierpień - październik 2021r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 779