Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IP.271.68.2021.LK Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Grodziczno w sezonie 2021/2022

Leszek Klejna
Gmina Grodziczno Department: Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych
Deadlines:
Published : 22-10-2021 11:06:00
Placing offers : 22-10-2021 13:10:51
Offers opening : 28-10-2021 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2_Zapytanie ofertowe na 10 części 2021-22.docx docx 104.7 2021-10-22 11:06:00 Proceeding
4_formularz ofertowy 2021;22.doc doc 197 2021-10-22 11:06:00 Proceeding
5_Oświadczenie sytuacja techniczna zawodowa.doc doc 85.5 2021-10-22 11:06:00 Proceeding
Umowa Projekt 21-22.doc doc 271.5 2021-10-22 11:06:00 Proceeding

Announcements

2021-10-22 13:10 Leszek Klejna Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Błędnie określono zasady komunikowania się z Zamawiającym oraz zasady składania ofert

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Część I Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Kuligi, Zajączkowo 1 h - (0)
2 Część II Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Zwiniarz, Świniarc 1 h - (0)
3 Część III Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Ostaszewo, Rynek 1 h - (0)
4 Część IV Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Boleszyn, Kowaliki 1 h - (0)
5 Część V Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Mroczno 1 h - (0)
6 Część VI Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Mroczenko 1 h - (0)
7 Część VII Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Montowo, Linowiec 1 h - (0)
8 Część VIII Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Nowe Grodziczno, Grodziczno, Katlewo 1 h - (0)
9 Część IX Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Lorki, Trzcin 1 h - (0)
10 Część X Usuwanie skutków śliskości i gołoledzi poprzez posypywanie środkiem uszorstniającym w postaci mieszanki piasku z solą ( zabezpiecza Zamawiajacy) z jednoczesnym usuwaniem śniegu lub błota pośniegowego 1 km - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2797 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po zakończeniu miesiąca, w którym wykonywana była usługa. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od dnia 01.12.2021r do dnia 31.03.2022r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty przejazdu na miejsce świadczenia usługi, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Potencjał techniczny dla części od 1-9, Czas reakcji dla części 10 20% Zgodnie z Zapytaniem ofertowym Wykonawca podaje moc ciągnika w KM, przy odśnieżaniu dróg w częściach od 1-9 zgodnie z zapisami zapytania ofertowego Dla części nr 10 Wykonawca podaje czas rozpoczęcia usługi od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Attachment required (0)
6 Projekt umowy - Proszę potwierdzić wpisując Akceptyję (0)
(0)

The number of page views: 432