Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IP.271.6.2023.MA Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacji i turystyki poprzez utworzenie boiska do badmintona

Marek Arentowicz
Gmina Grodziczno Department: Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych
Deadlines:
Published : 21-04-2023 08:56:00
Placing offers : 10-05-2023 10:00:00
Offers opening : 10-05-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel.

56 4729720

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja projektowa.zip zip 56759.24 2023-04-21 08:56:00 Proceeding
Formularz cenowy - boisko do badmintona Rynek.doc doc 109 2023-04-21 08:56:00 Proceeding
Kosztorys ofertowy.pdf pdf 160.14 2023-04-21 08:56:00 Proceeding
projekt umowy - boisko do badmintona Rynek.pdf pdf 463.74 2023-04-21 08:56:00 Proceeding
Przedmiar.pdf pdf 5796.3 2023-04-21 08:56:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe - boisko do badmintona Rynek.pdf pdf 338.79 2023-04-21 08:56:00 Proceeding
Informacja o złożonych ofertach - boisko do badmintona Rynek.pdf pdf 156.8 2023-05-10 14:31:57 Public message

Announcements

2023-05-23 11:10 Marek Arentowicz Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie pkt. VI.DODATKOWE POSTANOWIENIA Zapytania Ofertowego.
2023-05-23 11:06 Marek Arentowicz Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie pkt. VI.DODATKOWE POSTANOWIENIA Zapytania Ofertowego.
2023-05-10 14:31 Marek Arentowicz DZIEŃ DOBRY
W ZAŁĄCZENIU INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH.

Informacja o złożony [...].pdf

2023-05-10 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania - 102 205,87 zł brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6091 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Maksymalnie do 14 lipca 2023 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Gwarancja i rękojmia - Gwarancja i rękojmia - 36 miesięcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Kosztorys ofertowy - Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu ofertowego Attachment required (0)
(0)

The number of page views: 457