Plan of proceedings for a year 2023

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19 Construction work Basic mode - no negotiation 408542.89 45000000-7 II quarter Yes - - 2023-03-14 08:15:39 2023-01-03 13:28:12
Cyfrowa gmina Delivery Basic mode - no negotiation 152365.85 30213100-6 I quarter No - - 2023-02-01 08:12:36 2023-01-03 13:29:59
Usługa transportowa Service Basic mode - no negotiation 740740.74 60172000-4 II quarter No - - 2023-02-01 08:05:25 2023-01-03 13:31:04
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego Service Basic mode - no negotiation 792087.92 66113000-5 III quarter No - - 2023-09-21 08:32:11 2023-02-01 08:03:13
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno - I etap Construction work Basic mode - no negotiation 11626016.2 - I quarter Yes - - 2023-03-14 08:27:21 2023-03-14 08:27:21
Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców gminy Grodziczno poprzez doposażenie jednostek OSP Grodziczno oraz OSP Mroczno Delivery Basic mode - no negotiation 731707.32 - II quarter No - - 2023-03-28 14:02:54 2023-03-28 14:02:54
Dostępna Gmina Grodziczno Delivery Basic mode - no negotiation 75735.17 - May No - - 2023-05-15 08:02:25 2023-05-15 08:02:25
Przebudowa dróg na terenie Gminy Grodziczno Construction work Basic mode - no negotiation 1191869.92 - II quarter No - - 2023-06-22 13:51:20 2023-06-22 13:51:20
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rynek na dz. nr 236 i 203 o dł. 590m Construction work Basic mode - no negotiation 264227.64 - III quarter No - - 2023-07-24 14:15:49 2023-06-22 13:54:13
Dostawa busa do przewozu osób niepełnosprawnych Delivery Basic mode - no negotiation 164904.06 - III quarter No - - 2023-09-21 08:35:36 2023-09-21 08:35:36