Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IP.271.41.2022.ŻX Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno – I etap w miejscowościach Nowe Grodziczno i Grodziczno na działce nr 146 w obrębie Nowe Grodziczno

Żaneta Xouanesouanedao
Gmina Grodziczno Department: Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych
Deadlines:
Published : 07-10-2022 08:06:00
Placing offers : 10-10-2022 08:00:00
Offers opening : 10-10-2022 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 56 4729723

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3_Formularz ofertowy - załacznik nr 1.DOC DOC 96 2022-10-07 08:06:00 Proceeding
oświadczenie.pdf pdf 767.15 2022-10-07 08:06:00 Proceeding
Projekt umowy.pdf pdf 689.4 2022-10-07 08:06:00 Proceeding
Wykaz usług - załącznik nr 2.pdf pdf 768.52 2022-10-07 08:06:00 Proceeding
załącznik A.pdf pdf 355.52 2022-10-07 08:06:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 617.65 2022-10-07 08:06:00 Proceeding

Announcements

2022-10-18 14:28 Żaneta Xouanesouanedao Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta firmy NK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business MACIEJ KLIMACKI, ul. Leśna 10, 62-200 Gniezno
2022-10-18 14:26 Żaneta Xouanesouanedao Zamawiający dokonał oceny ofert jak niżej:
1. Oferta NK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business MACIEJ KLIMACKI, ul. Leśna 10, 62-200 Gniezno otrzymała 100,00 pkt.
2. Oferta Global Ecology Sp. z o.o., ul. Staszowska 40B, 28-230 Połaniec otrzymała 91,00 pkt.
2022-10-18 14:23 Żaneta Xouanesouanedao Zamawiający na podstawie §XIV odrzuca ofertę złożoną przez Studio Enviro Przemysław Pilarczyk, ul. Bojanowskiego 8, 63-300 Pleszew, ponieważ oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia.
2022-10-11 09:06 Żaneta Xouanesouanedao W postępowaniu na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno – I etap w miejscowościach Nowe Grodziczno i Grodziczno wraz z oczyszczalnią ścieków na działce nr 146 w obrębie Nowe Grodziczno w terminie wpłynęły następujące oferty złożone przez:

1. Global Ecology Sp. z o.o., ul. Staszowska 40B, 28-230 Połaniec na kwotę 86 100,00zł brutto.
2. Studio Enviro Przemysław Pilarczyk, ul. Bojanowskiego 8, 63-300 Pleszew na kwotę 76 260,00 zł brutto.
3. NK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business MACIEJ KLIMACKI, ul. Leśna 10, 62-200 Gniezno na kwotę 78 720,00 zł brutto.
2022-10-10 08:00 Buyer message Kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 100 000,00zł brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 usługa Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno – I etap w miejscowościach Nowe Grodziczno i Grodziczno na działce nr 146 w obrębie Nowe Grodziczno 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6091 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Formularz ofertowy - Proszę załączyć formularz ofertowy, który stanowi załącznik do zapytania. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required (0)
3 Oświadczenie - Proszę załączyć oświadczenie, które stanowi załącznik do zapytania. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required (0)
4 Wykaz usług - Proszę załączyć wykaz usług, który stanowi załącznik do zapytania. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required (0)
5 Projekt umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Załącznik A - Proszę potwierdzić wpisując "Zapoznałem się i Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2678