Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
698317 ZO- 34/2022 Usługi blacharsko- lakiernicze samochodów służbowych ŚZN Zespół Zamówień Publicznych 2022-12-05 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
696933 ZO 32/2022 Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie z nieruchomości położonych w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23 oraz Grabowej 1a Zespół Zamówień Publicznych 2022-12-05 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
695557 2022/BZP 00457971/01 „Utrzymanie czystości wewnątrz budynku biurowo – laboratoryjnego znajdującego się w Katowicach przy ul. Grabowej 1A” - TP-13.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-12-02 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
695328 ZO-31/2022 Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie z nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Ślusarskiej 4 Zespół Zamówień Publicznych 2022-12-02 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
694784 2022/BZP 00455332/01 z dnia 2022-11-23 „ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ USŁUG PORTIERSKICH W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. GRABOWEJ 1A W KATOWICACH” TP-17.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-12-01 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
692347 2022/BZP 00446924/01 „ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ USŁUG PORTIERSKICH W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH” TP-14.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-11-28 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
691076 2022/BZP 00442449/01 z dnia 2022-11-16 „Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby budynków zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości.” TP-12.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-11-28 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
691134 2022/BZP 00442644/01 z dnia 2022-11-16 „SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W KATOWICACH ” TP Zespół Zamówień Publicznych 2022-11-24 13:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
692417 ZO-29/2022 Sprzedaż z odroczonym terminem płatności w sieci hipermarketów budowlano – remontowych Zespół Zamówień Publicznych 2022-11-24 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
692144 ZO- 30/2022 Świadczenie usług pocztowych dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości w 2023r. Zespół Zamówień Publicznych 2022-11-24 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
807396 2023/BZP 00069930/04/P Roboty budowlane na nieruchomościach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości z podziałem na 10 części Zespół Zamówień Publicznych 2023-08-29 13:16:34 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
677929 ZO-25.2022 Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) odświeżenia sektora „B” oraz klatek schodowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” Zespół Zamówień Publicznych 2022-10-20 23:07:15 Zapytanie ofertowe Service Go to
651169 2022/BZP 00044915/09/P „WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I ADAPTACYJNYCH W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH” TP-7.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-08-18 15:25:18 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
601432 ZO - 15/2022 Wykonanie okresowego przegladu sprzętu ochrony ppoż. ( tj. gaśnic, hydrantów) znajdujacych się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 oraz Grabowej 1A w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 2022-04-20 13:18:09 Zapytanie ofertowe Service Go to
576031 ZO-5/2022 Obsługa prawna Śląskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2022-02-25 11:34:42 Zapytanie ofertowe Service Go to