Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
656193 2022/S 164-463952 „DOSTAWA MATERIAŁU OPAŁOWEGO DO NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANEJ PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI” Zespół Zamówień Publicznych 2022-09-28 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
510517 ZO-19/2021 "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń przy kompleksowym remoncie instalacji elektrycznych przy ul. Ślusarskiej 4 w Gliwicach" Zespół Zamówień Publicznych 2021-09-24 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
507542 ZO-21/2021 "Opracowanie dokumentacji kosztorysowej wyburzenia budynków; głównego wraz z budynkiem oficyn znajdujących się w Bytomiu przy ul. Smolenia 20" Zespół Zamówień Publicznych 2021-09-22 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
502246 2021/BZP 00165589/01 "KOMPLEKSOWY REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZY UL. ŚLUSARSKIEJ 4 W GLIWICACH” (nr postępowania TP-1.2021) Zespół Zamówień Publicznych 2021-09-15 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
505373 ZO-18/2021 Usługa przeprowadzenia rocznej kontroli przewodów kominowych oraz wykonanie czyszczenia przewodów kominowych na nieruchomościach zarządzanych przez ŚZN Zespół Zamówień Publicznych 2021-09-15 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
504408 ZO-15/2021 „Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę budynku portierni przy ul. Ślusarskiej 4 w Gliwicach"” Zespół Zamówień Publicznych 2021-09-14 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
503983 2021/BZP 00170058/01 „DOSTAWA MATERIAŁU OPAŁOWEGO DO NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI” (nr postępowania TP-2.2021) Zespół Zamówień Publicznych 2021-09-13 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
491926 ZO-14/2021 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem ekologicznego źródła ciepła w Goczałkowicach przy ul. Uzdrowiskowej 65 – w trybie „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" Zespół Zamówień Publicznych 2021-09-13 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
505021 ZO-17/2021 „Remont wszystkich kominów ponad dachem w budynku biurowym przy ul. Wręczyckiej 11A w Częstochowie” Zespół Zamówień Publicznych 2021-09-13 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
505026 ZO-16/2021 Wymiana włazu dachowego na dachu w budynku w Raciborzu przy ul. Transportowej 9 Zespół Zamówień Publicznych 2021-09-13 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
500608 ZO-13/2021 „Remont chodnika wzdłuż budynków mieszkalnych w Istebnej na oś. Kubalonka” Zespół Zamówień Publicznych 2021-09-03 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
651169 2022/BZP 00044915/09/P „WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I ADAPTACYJNYCH W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH” TP-7.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-08-18 15:25:18 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
601432 ZO - 15/2022 Wykonanie okresowego przegladu sprzętu ochrony ppoż. ( tj. gaśnic, hydrantów) znajdujacych się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 oraz Grabowej 1A w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 2022-04-20 13:18:09 Zapytanie ofertowe Service Go to
576031 ZO-5/2022 Obsługa prawna Śląskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2022-02-25 11:34:42 Zapytanie ofertowe Service Go to