Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
719816 ZO-2/2023 Serwis i konserwacja stałego urządzenia gaśniczego Zespół Zamówień Publicznych 2023-02-02 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
577770 ZO - 06/2022 Jednorazowe sprzątanie terenu nieruchomości przy ul. Szczyrkowskiej 75 w Bystrej Zespół Zamówień Publicznych 2022-02-25 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
573444 ZO-4/2022 Przeprowadzenie przeglądów kwartalnych oraz usługa serwisowa urządzeń systemu sygnalizacji pożaru oraz urządzeń systemu oddymiania w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” Zespół Zamówień Publicznych 2022-02-18 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
570976 2022/BZP 00049412/01 „USŁUGA ADMINISTROWANIA I DOZOROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI” TP-1.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-02-14 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
570918 ZO- 3/2022 Wykonanie przeglądu sprzętu ochrony ppoż. ( tj. gaśnic, hydrantów) znajdujących się na nieruchomości w Częstochowie ul. Wręczycka 11 a Zespół Zamówień Publicznych 2022-02-10 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
565341 ZO- 2/2022 Przedstawienie przez Wykonawcę propozycji naprawy zamontowanych napędów w drzwiach dwuskrzydłowych przymykowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 2022-01-28 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
563375 ZO- 1/2022 Opracowanie taryfy dla ciepła Zespół Zamówień Publicznych 2022-01-21 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
556577 2021/BZP 00330416/01 „USŁUGA ADMINISTROWANIA I DOZOROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI” (TP-7.2021) Zespół Zamówień Publicznych 2021-12-31 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
557294 ZO - 38/2021 Konserwacja dźwigów i platform zlokalizowanych przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 2021-12-30 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
556518 ZO-37/2021 Doraźny nadzór nad stanem nieruchomości zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości oraz wykonywanie czynności inspektora nadzoru w Śląskim Zarządzie Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2021-12-30 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
556408 ZO 35/2021 Kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2021-12-27 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
677929 ZO-25.2022 Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) odświeżenia sektora „B” oraz klatek schodowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” Zespół Zamówień Publicznych 2022-10-20 23:07:15 Zapytanie ofertowe Service Go to
651169 2022/BZP 00044915/09/P „WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I ADAPTACYJNYCH W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH” TP-7.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-08-18 15:25:18 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
601432 ZO - 15/2022 Wykonanie okresowego przegladu sprzętu ochrony ppoż. ( tj. gaśnic, hydrantów) znajdujacych się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 oraz Grabowej 1A w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 2022-04-20 13:18:09 Zapytanie ofertowe Service Go to
576031 ZO-5/2022 Obsługa prawna Śląskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2022-02-25 11:34:42 Zapytanie ofertowe Service Go to