Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO-20/2023 Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla 17 pomieszczeń biurowych znajdujących się w Częstochowie przy ul. Wręczyckiej 11A

Beata Bujak
Śląski Zarząd Nieruchomości Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 15-05-2023 10:49:00
Placing offers : 22-05-2023 12:00:00
Offers opening : 22-05-2023 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZO- 20.2023 - Zapytanie ofertowe świadectwo charakterystyki energetycznej.pdf pdf 1815.58 2023-05-15 10:49:00 Proceeding
załącznik nr 1- formularz oferty.docx docx 35.49 2023-05-15 10:49:00 Proceeding
załącznik nr 2 - umowa świadectwo charakterystyki energetycznej.pdf pdf 270.63 2023-05-15 10:49:00 Proceeding
ZO.20.2023 - Informacja o rezygnacji wykonawcy oraz o wyborze oferty.pdf pdf 241.49 2023-06-07 14:48:34 Public message
ZO-20.2023 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 281.61 2023-05-25 08:31:37 Public message

Announcements

2023-06-07 14:48 Zespoł Zamówień Publicznych Informacja o rezygnacji Wykonawcy z podpisania umowy oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZO.20.2023 - Informa [...].pdf

2023-05-25 08:31 Beata Bujak ZO-20/2023 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZO-20.2023 - Ogłosze [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie świadectwa charakterystyki dla lokali w Częstochowie przy ul. Wręczyckiej 11A załącznik nr 1 - oferta 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji 20% Wykonawca może uzyskać : ― do 5 dni roboczych – 20 pkt ― do 7 dni roboczych – 10 pkt ― do 10 dni roboczych – 5 pkt Proszę o podanie terminu realizacji (0)
3 Wzór umowy - Załącznik nr 2 - wzór umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Warunki udziału w postępowaniu - O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: - Zdolność techniczna lub zawodowa : Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej i być wpisany do wykazu w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. -Doświadczenie: Wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat lub jeśli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy w tym okresie co najmniej 3 usługi wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej. Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca do oferty dołączy referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 369