Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
915750 2024/BZP 00289006/01 z dnia 2024-04-17 Dostawa zestawów komputerowych i laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym oraz urządzeń drukujących do Starostwa Powiatowego w Lęborku. OR.272.1.2.2024 Anita Pirycka 2024-04-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
879675 2024/BZP 00083797/01 Utworzenie i wsparcie funkcjonowania nadmorskiego Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki odnawialnej (wiatrowej) realizującego koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). RI.272.1.1.2024 Eliza Kruk 2024-02-15 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
807984 2023/BZP 00362146/01 Świadczenie usług w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie powiatu lęborskiego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” Eliza Kruk 2023-08-30 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
784084 2023/BZP 00287207/01 Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla realizacji zadania pn. Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL. RI.272.1.8.2023 Eliza Kruk 2023-07-13 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
776165 2023/BZP 00246479/01 Dostawa zestawów komputerowych i laptopa wraz z oprogramowaniem biurowym oraz urządzeń drukujących do Starostwa Powiatowego w Lęborku. OR.272.1.6.2023 Anita Pirycka 2023-06-15 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
758573 2023/BZP 00190203/01 Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza - powiat lęborski” PO.272.1.5.2023 Anita Pirycka 2023-05-08 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
751521 2023/BZP 00168801/01 Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza - powiat lęborski”PO.272.1.4.2023 Anita Pirycka 2023-04-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
735385 2023/BZP 00119610/01 Dostawa serwerów oraz oprogramowania wraz uruchomieniem i konfiguracją w Starostwie Lęborskim realizowanego w ramach projektu grantowego „Cyfrowy Powiat”. PO.272.1.2.2023 Anita Pirycka 2023-03-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
687370 2022/BZP 00430121/01 Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych PO.272.1.13.2022 Anita Pirycka 2022-11-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
683960 2022/BZP 00418255/01 OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH POWIATOWI LĘBORSKIEMU ORAZ PROWADZENIE OBSŁUGI KASOWEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU FB.272.1.12.2022 Anita Pirycka 2022-11-15 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
682868 2022/BZP 00414842/01 Dostawa 400 szt. krzeseł do auli widowiskowej przy ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNO-INFORMATYCZNYCH w Lęborku. Anita Pirycka 2022-11-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
767121 2023/BZP 00217259/01 Przeprowadzenie zajęć i warsztatów dla osób z doświadczeniem migracji PO.272.1.7.2023 Anita Pirycka 2023-05-19 12:34:59 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
780705 2023/BZP 00261763/01 Świadczenie usług w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie powiatu lęborskiego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” Eliza Kruk 2023-07-17 12:32:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
741165 2023/BZP 00137388/01 Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL. RI.272.1.3.2023 Eliza Kruk 2023-06-21 09:53:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
727690 2023/BZP 00099856/01 Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL. RI.272.1.1.2023 Eliza Kruk 2023-03-15 14:19:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
684723 2022/BZP 00422064/01 Zakup i dostawa pojazdu samochodowego – mikrobusu dla PCE w Lęborku Eliza Kruk 2022-12-23 08:31:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
673093 2022/BZP 00383457/01 Modernizacja małej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przy ul Marcinkowskiego 1 – etap I. Znak sprawy ZSMI.271.2.1.2022 Eliza Kruk 2022-11-10 08:35:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
665065 2022/BZP 00355074/01 Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku – etap IV. RI.272.1.10.2022 Eliza Kruk 2022-11-03 09:33:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
655503 2022/BZP 00319771/01 Realizacja zajęć specjalistycznych, terapeutycznych z dziećmi z niepełnosprawnościami lub z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnościami, w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno– rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie Powiatu lęborskiego, w projekcie Za Życiem Eliza Kruk 2022-10-05 10:16:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
649263 2022/BZP 00295881/01 Realizacja zajęć specjalistycznych, terapeutycznych z dziećmi z niepełnosprawnościami lub z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnościami, w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno– rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie Powiatu lęborskiego, w projekcie Za Życiem Eliza Kruk 2022-10-05 10:13:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
627106 2022/BZP 00208684/01 Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego – realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku – etap I. RI.272.1.8.2022 Eliza Kruk 2022-07-28 10:43:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
627114 2022/BZP 00208682/01 Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego – realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w Starostwie Powiatowym w Lęborku – etap I. RI.272.1.9.2022 Eliza Kruk 2022-07-28 10:41:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to