Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00319771/01 Realizacja zajęć specjalistycznych, terapeutycznych z dziećmi z niepełnosprawnościami lub z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnościami, w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno– rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie Powiatu lęborskiego, w projekcie Za Życiem

Deadlines:
Published : 25-08-2022 11:56:00
Placing offers : 06-09-2022 11:00:00
Offers opening : 06-09-2022 11:05:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2. SWZ.pdf pdf 522.5 2022-08-25 11:56:25 Proceeding
2. Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 25.65 2022-08-25 11:56:32 Proceeding
2. Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie art. 125.docx docx 21.97 2022-08-25 11:56:32 Proceeding
2. Załącznik nr 3 do SWZ Wzór umowy.docx docx 25.05 2022-08-25 11:56:32 Proceeding
3. Ogłoszenie o zamówieniu 08da867e-195b-08d4-195c-0b00100b0634.pdf pdf 126.05 2022-08-25 11:56:32 Proceeding
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08da8b53-93b2-97fd-79e6-f3000f9f6d8a.pdf pdf 37.38 2022-08-31 15:27:23 Public message
6. Wyjaśnienia do SWZ.pdf pdf 606.63 2022-08-31 16:00:35 Public message
6. Załącznik do wyjaśnień SWZ - miesięczna karta rozliczeniowa.doc doc 117.5 2022-08-31 16:00:35 Public message
2. SWZ_zmiana.pdf pdf 523.86 2022-08-31 16:00:35 Public message
2. Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty_zmiana.docx docx 25.62 2022-08-31 16:00:35 Public message
2. Załącznik nr 3 do SWZ Wzór umowy_zmiana.docx docx 25.36 2022-08-31 16:00:35 Public message
8. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 194.56 2022-09-06 14:21:34 Public message
14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - www.pdf pdf 280.81 2022-09-07 14:27:28 Public message

Announcements

2022-09-07 14:27 Eliza Kruk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

14. Informacja o wyb [...].pdf

2022-09-06 14:21 Eliza Kruk Informacja z otwarcia ofert

8. Informacja z otwa [...].pdf

2022-09-06 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 90 450,00 zł brutto.
2022-08-31 16:00 Eliza Kruk Wyjaśnienia treści SWZ

6. Wyjaśnienia do SW [...].pdf

6. Załącznik do wyja [...].doc

2. SWZ_zmiana.pdf

2. Załącznik nr 1 do [...].docx

2. Załącznik nr 3 do [...].docx

2022-08-31 15:27 Eliza Kruk Informacja o zmianie terminu składania ofert

5. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 659