Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00217259/01 Przeprowadzenie zajęć i warsztatów dla osób z doświadczeniem migracji PO.272.1.7.2023

Deadlines:
Published : 16-05-2023 10:31:00
Placing offers : 25-05-2023 12:00:00
Offers opening : 25-05-2023 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 110.73 2023-05-16 10:31:00 Proceeding
SWZ POMORSKIE Z UKRAINĄ.docx docx 183.41 2023-05-16 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia.doc doc 264 2023-05-16 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oświadczenie.....17.04.docx docx 147.4 2023-05-16 10:31:00 Proceeding
Zobowiązanie Podmiotu załącznik 4.docx docx 146.37 2023-05-16 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Umowa zlecenie Pomorskie z Ukrainą.doc doc 249 2023-05-16 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy Pomorskie z Ukrainą 15.05.23.doc doc 379.5 2023-05-16 13:47:02 Proceeding
17.05.2023 Odpowiedz na zapytanie PO.272.1.7.2023.docx docx 105.49 2023-05-18 09:37:25 Public message
uniewaznienie.docx docx 106.67 2023-05-19 12:32:26 Public message
uniewaznienie.docx docx 106.67 2023-05-19 12:34:50 Public message

Announcements

2023-05-19 12:34 Anita Pirycka Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

uniewaznienie.docx

2023-05-19 12:32 Anita Pirycka UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

uniewaznienie.docx

2023-05-18 09:37 Hanna Kowalska W dniu 17.05.2023 wpłynęło zapytanie od Wykonawcy w sprawie postępowania pn.
„Przeprowadzenie zajęć i warsztatów dla osób z doświadczeniem migracji” PO.272.1.7.2023,
o następującej treści:

Dzień dobry,
uprzejmie proszę o udzielenie dodatkowych odpowiedzi na następujące pytania:
1) Ile osób może prowadzić zajęcia z języka polskiego (400h)? Czy dopuszczają Państwo możliwość prowadzenia lekcji przez kilka lektorek o podobnym doświadczeniu?
2) W jaki sposób zostały policzone godziny, które trzeba zrealizować? (45 minut zajęć, 15 minut przerwy czy 60 minut bez przerwy)?
3) W jaki sposób będzie się odbywał podział uczestników na grupy? Będzie to leżało po Państwa stronie czy lektorek / szkoły?
4) Czy znają Państwo, choćby przybliżony, wiek dzieci, które miałyby brać udział w zajęciach?
5) Jak będą organizowane zajęcia? Czy będą to jakieś bloki? Kto będzie ustalał godziny lekcji?

Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie 1:
Ile osób może prowadzić zajęcia z języka polskiego (400) Czy dopuszczają Państwo możliwość prowadzenia lekcji przez kilka lektorek o podobnym doświadczeniu?

Odpowiedz Zamawiającego:
Zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) i Opisem Przedmiotu Zamówienia
(OPZ), zajęcia z j. polskiego będzie przeprowadzała 1 osoba, która będzie oceniana w kryterium (K2)
- doświadczenie osoby do wykonywania przedmiotu zamówienia w prowadzeniu warsztatów/zajęć w zakresie nauczania.

Pytanie 2:
W jaki sposób zostały policzone godziny, które trzeba zrealizować (45 minut zajęć, 15 minut przerwy czy 60 minut bez przerwy )?

Odpowiedz Zamawiającego:
Zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) i Opisem Przedmiotu Zamówienia
(OPZ), przez jedna godzinę zajęć rozumiemy 45 minut w 6 i 7 części postępowania, natomiast
w części: 1,2,3,4, i 5 60 minut zajęć.

Pytanie 3:
W jaki sposób będzie się odbywał podział uczestników na grupy? Będzie to leżało po Państwa stronie czy lektorek/szkoły?

Odpowiedz Zamawiającego:
Podziału uczestników dokona Zamawiający po zakończeniu przeprowadzanej rekrutacji.

Pytanie 4:
Czy znają Państwo, choćby przybliżony wiek dzieci, które miałyby brać udział w zajęciach?

Odpowiedz Zamawiającego:
Obecnie prowadzona jest rekrutacja uczestników projektu.

Pytanie 5:
Jak będą organizowane zajęcia? Czy będą to jakieś bloki? Kto będzie ustalał godziny lekcji?

Odpowiedz Zamawiającego:
Zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) i Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ), łączny czas trwania warsztatów dla wszystkich grup to 400 godzin (2 grupy x 133 godziny, 1 grupa x 134 godziny). Terminy i godziny zajęć dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców projektu od poniedziałku do niedzieli.

17.05.2023 Odpowiedz [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 332