Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00422064/01 Zakup i dostawa pojazdu samochodowego – mikrobusu dla PCE w Lęborku

Deadlines:
Published : 03-11-2022 13:18:00
Placing offers : 18-11-2022 12:00:00
Offers opening : 18-11-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 29.22 2022-11-03 13:18:00 Proceeding
2. Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz parametrów wymaganych.docx docx 28.13 2022-11-03 13:18:00 Proceeding
2. Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie art. 125.docx docx 20.1 2022-11-03 13:18:00 Proceeding
2. Załącznik Nr 4 do SWZ - Projekt umowy.docx docx 32.5 2022-11-03 13:18:00 Proceeding
2. SWZ.docx docx 135.99 2022-11-03 13:18:00 Proceeding
4. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 105.12 2022-11-03 13:18:00 Proceeding
7. Wyjaśnienia do SWZ.pdf pdf 727.43 2022-11-10 10:42:01 Public message
11. Wyjaśnienia do SWZ.pdf pdf 724.61 2022-11-15 13:29:45 Public message
10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.85 2022-11-15 13:29:45 Public message
15. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 545.15 2022-11-18 12:20:56 Public message
21. Informacja z otwarcia ofert ostatecznych.pdf pdf 545.2 2022-11-30 08:46:15 Public message
23. Zawiadomienie o wyborze oferty S.pdf pdf 755.96 2022-11-30 11:01:13 Public message

Announcements

2022-11-30 11:01 Eliza Kruk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

23. Zawiadomienie o [...].pdf

2022-11-30 08:46 Eliza Kruk Informacja z otwarcia ofert ostatecznych

21. Informacja z otw [...].pdf

2022-11-18 12:20 Eliza Kruk Informacja z otwarcia ofert

15. Informacja z otw [...].pdf

2022-11-18 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 195 000 zł brutto.
2022-11-15 13:29 Eliza Kruk Wyjaśnienia treści SWZ. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Zmiana terminu związania ofertą. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

11. Wyjaśnienia do S [...].pdf

10. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

2022-11-10 10:42 Eliza Kruk Wyjaśnienia treści SWZ

7. Wyjaśnienia do SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 793