Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00355074/01 Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku – etap IV. RI.272.1.10.2022

Deadlines:
Published : 20-09-2022 10:24:00
Placing offers : 05-10-2022 11:00:00
Offers opening : 05-10-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2. Załącznik nr 2 do SWZ_Formularz oferty.docx docx 36.04 2022-09-20 10:24:00 Proceeding
2. Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie art. 125.docx docx 35.88 2022-09-20 10:24:00 Proceeding
2. Załącznik nr 3A do SWZ Oświadczenie z art. 125 podm udost zasoby.docx docx 34.14 2022-09-20 10:24:00 Proceeding
2. Załącznik nr 4 do SWZ_Wykaz robót budowlanych.doc.docx docx 38.49 2022-09-20 10:24:00 Proceeding
2. Załącznik nr 5 do SWZ_Oświadczenie zasoby.docx docx 38.15 2022-09-20 10:24:00 Proceeding
2. Załącznik nr 6 do SWZ_Projekt umowy.pdf pdf 651.45 2022-09-20 10:24:00 Proceeding
3. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.91 2022-09-20 10:24:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 597.25 2022-09-20 10:24:30 Proceeding
2. Załącznik nr 1 do SWZ_Dokumentacja projektowa - etap IV.zip zip 29114.56 2022-09-20 10:24:37 Proceeding
5. 22 09 21 RI 7013 10 22 Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 178.25 2022-09-21 14:49:06 Public message
22 09 29 RI 7013 10 22 Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 252.85 2022-09-29 11:30:26 Public message
13. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 593.01 2022-10-05 12:08:47 Public message
20. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty strona podpisane.pdf pdf 328.48 2022-10-14 12:21:48 Public message
22. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 65.42 2022-10-31 08:33:03 Public message

Announcements

2022-10-31 08:33 Eliza Kruk Ogłoszenie o wyniku postępowania

22. Ogłoszenie o wyn [...].pdf

2022-10-14 12:21 Eliza Kruk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

20. Zawiadomienie o [...].pdf

2022-10-05 12:08 Eliza Kruk Informacja z otwarcia ofert

13. Informacja z otw [...].pdf

2022-10-05 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 450 000 zł brutto.
2022-09-29 11:30 Adam Etmański Wyjaśnienia do SWZ

22 09 29 RI 7013 10 [...].pdf

2022-09-21 14:49 Eliza Kruk Wyjaśnienia do SWZ

5. 22 09 21 RI 7013 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 695