Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00137388/01 Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL. RI.272.1.3.2023

Deadlines:
Published : 15-03-2023 14:15:00
Placing offers : 04-04-2023 12:00:00
Offers opening : 04-04-2023 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2. Załącznik nr 1.1-8 do SWZ.zip zip 660.71 2023-03-16 07:57:44 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 757.14 2023-03-15 14:15:00 Proceeding
2. Załącznik nr 1 do SWZ Dokumentacja techniczna.zip zip 5690.4 2023-03-15 14:15:00 Proceeding
3. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 124.91 2023-03-15 14:15:00 Proceeding
50. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 88.51 2023-06-21 09:52:34 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.95 2023-03-28 10:02:23 Public message
8. Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 647.16 2023-03-31 08:52:39 Public message
2. SWZ_zmiana.pdf pdf 757.23 2023-03-31 08:52:39 Public message
2. Załącznik nr 7 do SWZ Umowa roboty budowlane_zmiana.doc doc 400.5 2023-03-31 08:52:39 Public message
13. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 448.06 2023-04-04 12:22:52 Public message
35. Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 446.8 2023-04-27 13:04:54 Public message
46. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - platforma_podpisane.pdf pdf 615.8 2023-05-19 14:44:40 Public message

Announcements

2023-06-21 09:52 Eliza Kruk Ogłoszenie o wyniku postępowania

50. Ogłoszenie o wyn [...].pdf

2023-05-19 14:44 Eliza Kruk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

46. Zawiadomienie o [...].pdf

2023-04-27 13:04 Eliza Kruk Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

35. Informacja z otw [...].pdf

2023-04-04 12:22 Eliza Kruk Informacja z otwarcia ofert

13. Informacja z otw [...].pdf

2023-04-04 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 17 500 000 zł, w tym 725 000 zł na dostawę sprzętu medycznego.
2023-03-31 08:52 Eliza Kruk Wyjaśnienia treści SWZ. Zmiana treści SWZ.

8. Odpowiedzi na pyt [...].pdf

2. SWZ_zmiana.pdf

2. Załącznik nr 7 do [...].doc

2023-03-28 10:02 Eliza Kruk Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1424