Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
717665 SPZ.271.2.2023 Modernizacja stawu ze szczególnym uwzględnieniem remontu i wzmocnieniem skarp w Parku Miejskim im. Ks. J. Poniatowskiego. SPZ 2023-02-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
723419 DRG.271.5.2023 Usługa wykonania i dostawy formularzy "potwierdzenie odbioru" (zwrotek zamiejscowych) dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego DRG 2023-02-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
723038 Opracowanie trzech kompleksowych dokumentacji projektowo- kosztorysowych dla budowy dwóch tężni solankowych oraz miejsca odpoczynku dla aktywnych (PIT STOP) w ramach zadania "PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie- BO 2022" Marta Grzybowska 2023-02-10 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
723080 SPZ.271.4.2020 Remont dachu budynku Urzędu Miasta – Pasaż Rudowskiego. SPZ 2023-02-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
715246 DRG.271.30.2022 Sukcesywna dostawa artykułów papierniczych i piśmienno – biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2023 roku DRG 2023-01-31 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
716850 Sporządzanie w 2023 roku operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości do różnych celów w postępowaniach cywilnoprawnych SPN 2023-01-24 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
713517 opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Roosevelta 57-59h (19KDD)” FFK 2023-01-18 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
711756 DRG.271.36.2022 Sukcesywne wykonywanie i dostawy druków dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2023 roku DRG 2023-01-10 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
710163 IRM.271.9.2022 Opracowanie PFU dla zadania Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW przy ul. Podole 7/9 dz. 524/5 obr. 37 w Piotrkowie Trybunalskim Aniceta Klimko-Lisowska 2023-01-09 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
709827 SPZ.271.59.2022 Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Wiatracznej i fragmentów ulic: Brzeźnickiej, Zagonowej, Gęsiej oraz zbiornika chłonno-odparowującego w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn. „Budowa ul. Wiatracznej – I etap projektowanie”. SPZ 2023-01-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
710675 IRM.271.13.2022 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w zakresie budowli hydrotechnicznych oraz obiektów budowlanych melioracji wodnych w ramach realizacji inwestycji pn.: remont stawu ze szczególnym uwzględnieniem remontu i wzmocnieniem skarp w Parku Miejskim im. Ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim RIM 2023-01-05 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
710751 SPZ.271.60.2022 Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego dla nieruchomości zabudowanych będących własnością Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz lokali mieszkalnych będących własnością Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych. IGK 2022-12-30 08:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
701888 IRM.271.9.2022 Opracowanie PFU dla zadania Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW przy ul. Podole 7/9 dz. 524/5 obr. 37 w Piotrkowie Trybunalskim Aniceta Klimko-Lisowska 2022-12-20 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
703690 DRI.042.1.2022 Zakup specjalistycznego oprogramowania w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina” DRI 2022-12-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
660444 IGK.271.18.2022 IGK.271.18.2022 Likwidacja studni przy ulicy Rolniczej. IGK 2022-09-13 15:27:07 Zapytanie ofertowe Service Go to
112157 Wykonanie i dostawa kopert do kopertownicy dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego DRG 2018-01-09 12:00:00 - - Go to
93913 Usługa edukacyjna: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli – szkolenia i kursy specjalistyczne, w ramach projektu „Wspólnie możemy więcej”. DPF 2017-09-14 12:00:00 - - Go to
84189 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego DRG 2017-06-09 14:30:00 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
713244 USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE SPN 2023-01-17 12:49:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
624946 DRI.271.7.2022 Zakup skanerów dokumentowych dla UM Piotrkowa Trybunalskiego DRI 2022-06-15 11:38:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to