Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
412005 SPZ.271.28.2020 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskimi ul. Belzacka 104/106 SPZ 2021-01-19 09:30:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
414449 SPORZĄDZANIE W 2021 ROKU OPERATÓW SZACUNKOWYCH Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI DO RÓŻNYCH CELÓW W POSTĘPOWANIACH CYWILNOPRAWNYCH SPN 2021-01-25 12:10:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
413380 DRG.271.2.2021 Usługi wykonania i dostawy formularzy "potwierdzenie odbioru" (zwrotek zamiejscowych) dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego DRG 2021-01-15 12:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
411979 SPZ.271.27.2020 Zakup i dostawa: pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni zawodowych w ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach realizacji projektu pt. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania xi. 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego SPZ 2021-01-12 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
403432 SPZ.271.26.2020 ODBIÓR (TRANSPORT) I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z MIEJSKIEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) ORAZ DZIERŻAWA POJEMNIKÓW SPZ 2020-12-17 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
392922 SPZ.271.23.2020 REWALORYZACJA PARKU BELZACKIEGO SPZ 2020-12-15 09:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
400017 Rozeznanie cenowe przed planowanym postępowaniem na: Zorganizowanie i obsługę parkingu płatnego przy budynku Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 DRG 2020-12-03 12:00:00 Zapytanie o informację Service Go to
399852 SPZ.271.25.2020 Wyprodukowanie i sukcesywne dostarczanie tablic rejestracyjnych. SPZ 2020-12-03 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
400240 DRI.271.19.2020 Zakup notebooków do pracy zdalnej dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego DRI 2020-11-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
396311 SPZ.271.24.2020 Wykoszenie roślinności ze zbiornika wodnego Bugaj oraz kąpieliska Słoneczko SPZ 2020-11-24 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
391644 SPZ.271.22.2020 ŚWIADCZENIE USŁUG KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO Część 1: ŚWIADCZENIE USŁUG KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO PRZY PASAŻU K. RUDOWSKIEGO 10, UL. FARNEJ 8 I ZAMUROWEJ 11 Część 2: ŚWIADCZENIE USŁUG KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 28 (BUDYNEK A, B I C) SPZ 2020-11-23 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
397378 DRI.271.19.2020 Zakup notebooków do pracy zdalnej dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego DRI 2020-11-23 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Mode Proceeding type Action
112157 Wykonanie i dostawa kopert do kopertownicy dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego DRG 2018-01-09 12:00:00 - - Go to
93913 Usługa edukacyjna: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli – szkolenia i kursy specjalistyczne, w ramach projektu „Wspólnie możemy więcej”. DPF 2017-09-14 12:00:00 - - Go to
84189 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego DRG 2017-06-09 14:30:00 - - Go to