Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie i dostawa kopert do kopertownicy dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Marzena Kubera
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Department: DRG
Deadlines:
Published : 03-01-2018 10:06:13
Placing offers : 09-01-2018 12:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie i dostawa na koszt Wykonawcy 25 tys. sztuk kopert do kopertownicy dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Specyfikacja: format C 6/5, produkcja arkuszowa, gramatura 90g/m2 gram, klejona na mokro, boczne klapki na zewnątrz, klapka zamykająca półokrągła, okienko prawe standard (45 x 90), nadruk 1+0, umieszczenie
i wielość nadruku zgodnie ze wzorem (czcionka calibri / tekst podstawowy – wielkość 12 i 14) - (wzór w załączeniu).

CPV: 30199711-7 /Zadrukowane koperty z okienkiem adresowym/

2. Istotne warunki realizacji zamówienia:
1) termin wykonania:
 maksymalnie 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia zamówienia
2) terminy i warunki płatności:
 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,

3. Ofertę należy złożyć do dnia 09.01.2018 r. do godz. 12:00,w formie elektronicznej, tj. w platformie zakupowej.

4. Załączniki do oferty (wymagane od Oferenta):
1) poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnego wyciągu z KRS lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5.Osoby do kontaktu:
• Mariusz Magiera – Kierownik w Referacie Administracji i Majątku, tel.: 044 732 77 70, e-mail: m.magiera@piotrkow.pl, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10, III piętro, pokój 301
• Marzena Kubera – Podinspektor w Referacie Administracji i Majątku, tel.: 044 732 77 73, e-mail: m.kubera@piotrkow.pl, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10, III piętro, pokój 305.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 538.05 2018-01-03 10:06:13 Proceeding
Wzór koperty.pdf pdf 25.22 2018-01-03 10:06:13 Subject of the order

Announcements

2018-01-03 10:18 Marzena Kubera Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: W związku z błędnie zamieszczoną ilością (25 szt.) zamówionych kopert zapytanie zostało anulowane. Jednocześnie informuję, iż wkrótce zapytanie ofertowe zostanie jeszcze raz opublikowane.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie i dostawa kopert do kopertownicy Format C 6/5, produkcja arkuszowa, gramatura 90g/m2 gram, klejona na mokro, boczne klapki na zewnątrz, klapka zamykająca półokrągła, okienko prawe standard (45 x 90), nadruk 1+0, umieszczenie i wielość nadruku zgodnie ze wzorem (czcionka calibri / tekst podstawowy – wielkość 12 i 14) - (wzór w załączeniu).

Wzór koperty.pdf

25 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6920 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Maksymalnie 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia zamówienia - Proszę potwierdzić lub zaproponować swój krótszy termin realizacji (w dniach kalendarzowych) (0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 KRYTERIUM OCENY OFERT: CENA - Waga 100 % (0)
4 Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnego wyciągu z KRS lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnośći Gospodarczej - Proszę dołączyć scan do oferty (0)
5 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
6 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)

The number of page views: 331