Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGK.271.18.2022 IGK.271.18.2022 Likwidacja studni przy ulicy Rolniczej.

Filip Mędrzycki
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Department: IGK
Deadlines:
Published : 07-09-2022 13:28:00
Placing offers : 13-09-2022 15:27:07
Offers opening : 14-09-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Projekt umowy - studnia.pdf pdf 3026.54 2022-09-07 13:28:00 Proceeding
zapytanie ofertowe.pdf pdf 1302.72 2022-09-07 13:28:00 Proceeding
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.doc doc 54 2022-09-07 13:28:00 Proceeding
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.docx docx 15.93 2022-09-07 13:28:00 Proceeding
Karta rejestracyjna studni przy ul. Rolniczej.pdf pdf 1721.74 2022-09-07 13:28:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 31.9 2022-09-07 13:28:00 Proceeding

Announcements

2022-09-13 15:27 Filip Mędrzycki Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z uwagi na planowane zmiany dotyczące finansowania zadania - "Likwidacja studni na ulicy Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim" oraz planowane zmiany w treści projektu umowy dotyczące terminów wykonania usług, postanawia zakończyć postępowanie (zapytanie ofertowe). Informujemy, że na dzień zakończenia postępowania nie wpłynęła żadna oferta.

Zachęcamy do śledzenia ogłoszeń ponieważ w tym roku po wprowadzonych zmianach wystosujemy kolejne zapytanie ofertowe dotyczące powyższego zadania.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Barbara Król
2022-09-13 15:23 Filip Mędrzycki Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z uwagi na planowane zmiany dotyczące finansowania zadania - "Likwidacja studni na ulicy Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim" oraz planowane zmiany w treści projektu umowy dotyczące terminów wykonania usług, postanawia zakończyć postępowanie (zapytanie ofertowe). Informujemy, że na dzień zakończenia postępowania nie wpłynęła żadna oferta.

Zachęcamy do śledzenia ogłoszeń ponieważ w tym roku po wprowadzonych zmianach wystosujemy kolejne zapytanie ofertowe dotyczące powyższego zadania.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Barbara Król
2022-09-12 14:59 Filip Mędrzycki Informujemy, że w treści projektu umowy - paragraf 8, punkt 1, litera b) pojawiła się oczywista omyłka w dacie:
b) Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonania umowy w terminie do 30.08.2022 lub nie zakończył wykonania umowy w terminach wskazanych w umowie lub wykonywał umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami.

Datą prawidłową, która powinna być zawarta w projekcie umowy jest data 30.09.2022r.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Likwidacja studni i przygotowanie dokumentacji technicznej Zgodnie z warunkami projektu umowy 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6920 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Zgodnie z warunkami projektu umowy (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z warunkami projektu umowy (0)
4 Sposób likwidacji studni (część podziemna i nadziemna) - Opis sposobu/metod likwidacji podziemnej i nadziemnej części (wymagany opis w formularzu oferty). (0)
(0)

The number of page views: 243