Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Action
226000 ZP/37/2019 Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na wykonywanie na rzecz Zamawiającego prac informatycznych w ramach projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych” BBMRI-ERIC” Dagmara Żukowska 2019-07-01 09:00:00 Go to
234608 ZP/55/2019- Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 8 pakietach Dagmara Żukowska 2019-07-23 09:00:00 Go to
234603 ZP/54/2019 - Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych Dagmara Żukowska 2019-07-24 09:00:00 Go to

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Action
226374 ZP43/2019 - dostawa systemu do mikrodysekcji laserowej Marzena Landowska 2019-06-26 09:00:00 Go to
221550 ZP/34/2019 Przedmiotem postępowanie jest zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług informatycznych obejmujących rozwój, analizę, projektowanie i audyt (w tym audyt kodów źródłowych i bezpieczeństwa) w ramach projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych” BBMRI-ERIC” Dagmara Żukowska 2019-06-24 09:00:00 Go to
223682 ZP/35/2019 - Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego ujętego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Joanna Laskowska 2019-06-18 09:00:00 Go to
220598 ZP/32/2019 Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych dla Centralnego Banku Tkanek i Materiału Genetycznego w ramach projektu „MOST DANYCH Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data” Dagmara Żukowska 2019-06-06 09:00:00 Go to
218503 ZP/28/2019 Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych w 8 pakietach dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dagmara Żukowska 2019-05-27 09:00:00 Go to
213833 ZP-21-2019 - Doposażenie bazy dydaktycznej dla potrzeb Centrum Symulacji Kardiologicznej Marzena Landowska 2019-05-15 09:00:00 Go to
215663 ZP/26/2019 - świadczenie usługi polegającej na zbieraniu i przygotowaniu materiału badawczego w postaci prób materiału biologicznego od pacjentów z chorobą nowotworową Marzena Landowska 2019-05-13 09:00:00 Go to
214967 ZP/24/2019 - Dostawa notebooka dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Joanna Laskowska 2019-05-13 09:00:00 Go to
202697 ZP/12/2019 -Usługa serwisu urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych w obiektach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Joanna Laskowska 2019-04-10 09:00:00 Go to
194614 ZP/11/2019 -sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych dla potrzeb MAB Marzena Landowska 2019-03-07 09:00:00 Go to