Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
537255 GUM2021 ZP0128 Wykonanie projektu wraz z modernizacją rozdzielni zasilających wentylację mechaniczne w budynku Collegium Biomedicum Gdańsk ul. Dębinki 1 Paulina Kowalska 2021-12-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
545186 GUM2021ZP0137 GUM2021ZP0137 Dostęp do bazy danych UpToDate dla Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Katarzyna Starula 2021-12-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
541804 GUM2021ZP0135 GUM2021ZP0135 Projekt i budowa zasilania rezerwowego dla rozdzielni głównej nN oraz modernizacja rozdzielni SN Katarzyna Starula 2021-12-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
547450 GUM2021ZP0138 GUM2021ZP0138 Dostawa mikroskopu cyfrowego z oprogramowaniem analityczno-sterującym Katarzyna Starula 2021-12-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
537379 GUM2021ZP0130 Dostawa wysokorozdzielczego spektrometru mas z modułem do obrazowania oraz chromatografem cieczowym Dagmara Żukowska 2021-12-20 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
534646 GUM2021 ZP0127 Prace remontowe attyki budynku wysokiego (+32,34 m) Międzywiałowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9b Paulina Kowalska 2021-12-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
541974 GUM2021ZP0136 GUM2021ZP0136 Dostawa mikroskopu cyfrowego z oprogramowaniem analityczno-sterującym Katarzyna Starula 2021-12-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
540994 4/2021/materiały ortodoncja Sukcesywna dostawa materiałów ortodontycznych i implantologicznych ujętych w 8 pakietach dla potrzeb Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego GUMed Sp. z o.o. Dagmara Żukowska 2021-12-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
537027 GUM2021ZP0133 Dostawa sprzętu laboratoryjnego, medycznego oraz analizatora cząstek w 4 pakietach Dagmara Żukowska 2021-11-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
534507 GUM2021 ZP0125 Dostawa aparatury medycznej, sprzętu laboratoryjnego, macierzy dyskowej i agregometru w 5-ciu pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Paulina Kowalska 2021-11-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
538032 GUM2021 ZP0134 Dostawa wraz z transportem czasopism zagranicznych dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na 2022 rok. Paulina Kowalska 2021-11-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
535659 GUM2021ZP0126 GUM2021ZP0126 Świadczenie usług ochrony osób i mienia w 2 pakietach Katarzyna Starula 2021-11-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
536448 GUM2021ZP0132 Dostawa mikroskopów oraz sprzętu laboratoryjnego w 6 pakietach Dział Zamówień Publicznych 2021-11-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
535253 GUM2021ZP0131 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 3 pakietach Dagmara Żukowska 2021-11-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
534988 GUM2021ZP0129 GUM2021ZP0129 Dostawa wytwornicy lodu i sprzętu laboratoryjnego w 6-ciu pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Katarzyna Starula 2021-11-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
456259 GUM2021 ZP0053 Dostawa robotyki dla preparatów histologicznych ze stacją roboczą, zintegrowanej z systemem archiwizacji preparatów biologicznych w biobanku klinicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Paulina Kowalska 2021-05-11 10:47:20 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
425376 GUM2021ZP0011 GUM2021ZP0011 Realizacja szkoleń w 20 pakietach w ramach projektu pn. „Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” Katarzyna Starula 2021-02-26 07:33:11 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
524241 GUM2021ZP0119 GUM2021ZP0119 Dostawa wraz z montażem mebli dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w 2 pakietach Katarzyna Starula 2021-11-24 07:27:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
525195 GUM2021ZP0120 GUM2021ZP0120 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 3 pakietach Katarzyna Starula 2021-12-01 08:42:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
523687 GUM2021ZP0118 GUM2021ZP0118 Dostawa systemu do anestezji gryzoni, zamrażarek oraz sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach Katarzyna Starula 2021-11-10 13:42:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
520966 GUM2021ZP0116 GUM2021ZP0116 Dostawa generatora wodoru, mikroskopu szkoleniowego oraz sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach Katarzyna Starula 2021-11-22 10:27:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
517015 GUM2021ZP0110 GUM2021ZP0110 Sukcesywne świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu pn. "Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii" POWER 5.4 Katarzyna Starula 2021-10-18 13:01:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
513180 GUM2021ZP0106 GUM2021ZP0106 Sukcesywna kompleksowa usługa etykietowania wraz ze zwolnieniem i transportem produktu leczniczego w ramach projektu pt. „Leczenie z pominięciem radioterapii dobrze rokujących chorych z wczesną postacią chłoniaka Hodgkina definiowanych niską metaboliczną objętością guza oraz negatywnym wynikiem wczesnego badania pozytonowej tomografii emisyjnej po 2 cyklach chemioterapii (RAFTING)” – umowa nr 2019/ABM/01/00060 Katarzyna Starula 2021-10-18 13:04:00 Zamówienie z dziedziny nauki Service Go to
503189 GUM2021ZP0100 GUM2021ZP0100 Usługa kompleksowego przeglądu serwisowego zestawu aparatury Katarzyna Starula 2021-10-04 10:36:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
506266 GUM2021ZP0104 GUM2021ZP0104 Sukcesywna dostawa produktu leczniczego do badań w ramach realizowanego projektu „Farmakologiczne leczenie reperfuzyjne udarów niedokrwiennych mózgu u pacjentów przyjmujących doustne antykoagulanty – STROACT” Katarzyna Starula 2021-10-05 08:30:00 Zamówienie z dziedziny nauki Supply Go to
499894 GUM2021 ZP0099 - Dostawa zaawansowanych symulatorów endoskopowego i laparoskopowego oraz modelu ręki do nauki wkłuć dożylnych – 3 pakiety. Joanna Laskowska 2021-09-24 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
497466 GUM2021ZP0097 GUM2021ZP0097 Dostawa wytwornicy lodu i sprzętu laboratoryjnego w 3 pakietach Katarzyna Starula 2021-10-05 08:29:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to