Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
330482 ZP/37/2020 ZP/37/2020 Dostawa wraz z montażem krzeseł, kanap, ławek Dagmara Żukowska 2020-06-05 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
346485 ZP/45/2020 Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych w 5 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (projekt MAB oraz system PCDO) Paulina Kowalska 2020-06-24 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
333172 ZP/35/2020 - Przygotowanie 200 zestawów diagnostycznych badań obrazowych RTG/CT/MRI/angio/USG wraz z opracowaniem oraz opisem sytuacji klinicznej Joanna Laskowska 2020-05-15 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
330427 ZP/33/2020 ZP/33/2020 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych w 3 pakietach Dział Zamówień Publicznych 2020-05-12 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
332371 ZP/39/2020 Dostawa zautomatyzowanej wysokoprzepustowej platformy do ddPCR do wykrywania rzadkichmutacji postzygotycznych w 2 pakietach Katarzyna Starula 2020-05-07 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
331962 ZP/32/2020 Dostawa wraz z montażem mebli dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Katarzyna Starula 2020-05-06 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
330087 ZP/31/2020 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, papieru, tonerów oraz tuszy w 2 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Katarzyna Starula 2020-04-28 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
336318 ZP/40/2020 ZP/40/2020 - Sukcesywna usługa sekwencjonowania pulowanych bibliotek genomowych metodą nowej generacji (NGS) na platformie Illumina Joanna Laskowska 2020-04-28 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
329424 ZP/34/2020 ZP/34/2020 - Sukcesywna dostawa wraz z montażem krzeseł, foteli oraz ławek dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Joanna Laskowska 2020-04-28 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
333094 ZP/28/2020 ZP/28/2020 Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług informatycznych Dagmara Żukowska 2020-04-17 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
331690 ZP/38/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dział Zamówień Publicznych 2020-04-15 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
308910 ZP/11/2020 ZP/11/2020 Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Katarzyna Starula 2020-03-10 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to