Proceeding: GUM2021ZP0011 GUM2021ZP0011 Realizacja szkoleń w 20 pakietach w ramach projektu pn. „Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”

Deadlines:
Published : 16-02-2021 14:15:00
Placing offers : 26-02-2021 07:33:11
Offers opening : 01-03-2021 09:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 277.37 2021-02-16 14:15:00 Proceeding
SWZ.DOC DOC 314 2021-02-16 14:15:00 Proceeding
Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc doc 104 2021-02-16 14:15:00 Proceeding
Załącznik 2, 2.1 - oświadczenie.doc doc 150.5 2021-02-16 14:15:00 Proceeding
Załącznik 3 - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 82.46 2021-02-16 14:15:00 Proceeding
Załącznik 4 - projekt umowy.docx docx 60.43 2021-02-16 14:15:00 Proceeding
Załącznik 5 - wykaz usług.doc doc 79.5 2021-02-16 14:15:00 Proceeding
Załącznik 6 - wykaz osób.doc doc 70.5 2021-02-16 14:15:00 Proceeding
1. Pytania i odpowiedzi + modyfikacja.docx docx 59.15 2021-02-22 15:21:30 Public message
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 77.18 2021-02-22 15:21:30 Public message
SWZ - zmiana 22.02.2021.DOC DOC 316 2021-02-22 15:21:30 Public message
Załącznik 3 - Opis przedmiotu zamówienia - zmiana 22.02.2021.docx docx 82.71 2021-02-22 15:21:30 Public message
Załącznik 4 - projekt umowy - zmiana 22.02.2021.docx docx 62.09 2021-02-22 15:21:30 Public message
Załącznik 5 - wykaz usług - zmiana 22.02.2021.doc doc 80 2021-02-22 15:21:30 Public message
Unieważnienie szkolenia Kasia.docx docx 48.32 2021-02-25 20:53:39 Public message
Unieważnienie szkolenia Kasia.docx docx 48.32 2021-02-26 07:33:08 Public message

Announcements

2021-02-26 07:33 Katarzyna Starula Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, że w związku z wystąpieniem okoliczności powodujących, że dalsze prowadzenie przedmiotowego postępowania jest nieuzasadnione, unieważnia postępowanie na podstawie art. 256 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Unieważnienie szkole [...].docx

2021-02-25 20:53 Dział Zamówień Publicznych Unieważnienie postępowania

Unieważnienie szkole [...].docx

2021-02-22 15:21 Katarzyna Starula Pytania i odpowiedzi z dn. 22.02.2021 + modyfikacja + załączniki

1. Pytania i odpowie [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ - zmiana 22.02.2 [...].DOC

Załącznik 3 - Opis p [...].docx

Załącznik 4 - projek [...].docx

Załącznik 5 - wykaz [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 839