Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
890291 WK.271.2.2024 Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu - II zapytanie Dawid Jarecki 2024-02-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
885312 WI.271.1.2024 Wycena nieruchomości na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia w 2024 r. Marta Jaworska 2024-02-14 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
864276 WK.271.4.2023 Wyłapywanie, transport oraz utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Golubia-Dobrzynia Dawid Jarecki 2023-12-21 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
847139 WK.271.1.2023 Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń i zarządzanie lokalami stanowiącymi własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń we Wspólnotach Mieszkaniowych w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 Dawid Jarecki 2023-11-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
885231 WK.271.1.2024 Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. Dawid Jarecki 2024-02-19 15:04:06 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
856169 WK.271.3.2023 Zamówienia publicznego na wyłapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Golubia-Dobrzynia Dawid Jarecki 2023-12-19 11:17:22 Zapytanie ofertowe Service Go to
854395 WK.271.2.1.2023 Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących wyłapywanych z terenu miasta Golubia-Dobrzynia Dawid Jarecki 2023-12-04 12:09:10 Zapytanie ofertowe Service Go to
848496 WK.271.2.2023 Zapytanie ofertowe na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących wyłapanych z terenu miasta Golubia-Dobrzynia Dawid Jarecki 2023-11-24 13:22:20 Zapytanie ofertowe Service Go to
823021 Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu – Dobrzyniu” - ROZEZNANIE RYNKU Marta Jaworska 2023-10-27 08:17:02 Zapytanie o propozycję Service Go to
819104 WI.271.8.2023 Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu – Dobrzyniu” Marta Jaworska 2023-09-25 13:23:54 Zapytanie ofertowe Service Go to
798667 WI.271.7.2023 I Tężnia w Golubiu-Dobrzyniu (II postępowanie) Marta Jaworska 2023-09-19 11:30:23 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
793530 WI.271.6.2023 Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu Marta Jaworska 2023-10-27 08:13:31 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
797148 WF.271.2.2023 Udzielenie kredytu na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu oraz częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2023r. Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia Marta Jaworska 2023-08-21 13:43:40 Przetarg nieograniczony Service Go to
789712 WI.271.5.2023 Poprawa dostępności w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu Marta Jaworska 2023-07-26 14:33:36 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
848231 WI.271.11.2023 Remonty chodników na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia Marta Jaworska 2023-12-12 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
840820 WI.271.10.2023 Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Stefana Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu Marta Jaworska 2023-11-23 14:38:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
831039 Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej – Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” - ROZEZNANIE RYNKU Marta Jaworska 2023-11-15 14:03:00 Zapytanie o propozycję Service Go to
824728 WI.271.9.2023 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej – Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu Marta Jaworska 2023-11-16 14:01:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
759385 WO.271.3.2023 „Cyfrowa Gmina” – Dostawa oprogramowania dla Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Kamil Dzikowski 2023-05-09 13:12:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
740797 WI.271.3.2023 Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Marta Jaworska 2023-06-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
734689 WI.271.2.2023 Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap Kamila Kozłowska 2023-03-28 13:56:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
737142 WO.271.2.2023 „Cyfrowa Gmina” – Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Kamil Dzikowski 2023-03-16 13:17:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
732054 WI.271.1.2023 Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w ramach zadania „Zniesienie barier transportowych – zakup auta do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami z Gminy Miasto Golub - Dobrzyń” Marta Jaworska 2023-04-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to