Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WI.271.11.2023 Remonty chodników na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia

Deadlines:
Published : 15-11-2023 15:35:00
Placing offers : 04-12-2023 10:00:00
Offers opening : 04-12-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_08dbe5e1-fa23-7381-c4e8-2a0011fb4f39.pdf pdf 68.87 2023-11-15 15:35:00 Proceeding
SWZ_CHODNIKI.pdf pdf 21731.36 2023-11-15 15:35:00 Proceeding
Załącznik nr 1_OPZ_chodniki.zip zip 66103.19 2023-11-15 15:35:00 Proceeding
Załącznik nr 2_formularz ofertowy_chodniki.docx docx 34.09 2023-11-15 15:35:00 Proceeding
Załącznik nr 3_Kosztorysy ofertowe_chodniki.zip zip 322.22 2023-11-15 15:35:00 Proceeding
Załącznik nr 4_oświadczenie z art. 125 ust. 1_chodniki.docx docx 25.81 2023-11-15 15:35:00 Proceeding
Załącznik nr 5_wzór pełnomocnictwa_chodniki.docx docx 24.54 2023-11-15 15:35:00 Proceeding
Załącznik nr 6_oświadczenie z art. 117 ust. 4_chodniki.docx docx 24.97 2023-11-15 15:35:00 Proceeding
Załącznik nr 7_projekt umowy_chodniki.docx docx 84.94 2023-11-15 15:35:00 Proceeding
Załącznik nr 9_klauzula RODO art. 13_chodniki.docx docx 26.85 2023-11-15 15:35:00 Proceeding
Załącznik nr 10_klauzula RODO art. 14_chodniki.docx docx 25.21 2023-11-15 15:35:00 Proceeding
Załącznik nr 8_Przedmiary robót_chodniki.zip zip 280.39 2023-11-15 15:35:16 Proceeding
2023.11.28_przedłużenie terminu składania ofert.pdf pdf 613.86 2023-11-28 12:04:35 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_08dbf001-3eef-cb07-11de-d900110ea013-2.pdf pdf 33.5 2023-11-28 12:04:35 Proceeding
Załącznik nr 2_formularz ofertowy_chodniki_aktualizacja z 2023.11.28.docx docx 34.11 2023-11-28 12:04:35 Proceeding
2023.12.04_informacja z otwarcia ofert_chodniki.pdf pdf 906.03 2023-12-04 13:43:04 Public message
WI.271.11.2023_2023.12.05_informacja dla Wykonaców o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 2014.01 2023-12-05 14:32:25 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepowaniaa_08dc0131-f1bb-0bb2-c1d4-b800105b515d.pdf pdf 113.36 2023-12-20 09:32:34 Public message

Announcements

2023-12-20 09:32 Marta Jaworska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-12-05 14:32 Marta Jaworska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WI.271.11.2023_2023. [...].pdf

2023-12-04 13:43 Marta Jaworska Informacja z otwarcia ofert

2023.12.04_informacj [...].pdf

2023-12-04 10:00 Buyer message Zamawiający zabezpieczył w budżecie środki na realizacje zamówienia w kwocie:
a) Część 1 Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ulicy Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu - 37 000,00 zł
b) Część 2 Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ulicy Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu - 34 600,00 zł
c) Część 3 Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ulicy Sportowej w Golubiu-Dobrzyniu - 49 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 408