Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2024/BZP 00303080 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Dębowiec

Kinga Walaszczyk
Gmina Dębowiec
Deadlines:
Published : 26-04-2024 10:30:00
Placing offers : 14-05-2024 11:00:00
Offers opening : 14-05-2024 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 26.04.2024 r..pdf pdf 194.44 2024-04-26 10:30:00 Proceeding
SWZ_RG.271.7.2024 Ubezpieczenie Gminy Dębowiec.pdf pdf 601.55 2024-04-26 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc doc 553.5 2024-04-26 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 1a Wykaz mienia.xlsx xlsx 64.17 2024-04-26 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz oferty.docx docx 37.31 2024-04-26 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 dla Wykonawcy.docx docx 20.2 2024-04-26 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 15.63 2024-04-26 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 13.82 2024-04-26 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Oświadczenie z art. 117 ust. 4 dla Wykonawców występujących wspólnie.docx docx 14.93 2024-04-26 10:30:00 Proceeding
Załączniki nr 7.1, 7.2 i 7.3 Projektowane postanowienia umowy.7z 7z 72.62 2024-04-26 10:30:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02.05.2024 r..pdf pdf 37.6 2024-05-02 13:16:29 Public message
modyfikacja treści SWZ 02.05.2024 r..pdf pdf 59.39 2024-05-02 13:16:29 Public message
odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SWZ 08.05.2024 r..pdf pdf 2538.85 2024-05-08 16:32:40 Public message
Zaktualizowany załącznik nr 1a wykaz mienia.xlsx xlsx 54.5 2024-05-08 16:32:40 Public message
Zaktualizowana szkodowość Zamawiającego.pdf pdf 291.9 2024-05-08 16:32:40 Public message
Modyfikacja tabeli w zalaczniku nr 1 do SWZ.pdf pdf 106.05 2024-05-08 16:32:40 Public message
wyjaśnienia na zapytania oraz modyfikacje SWZ 10.05.2024 r..pdf pdf 980.5 2024-05-10 12:40:08 Public message
informacja z otwarcia ofert 14.05.2024 r..pdf pdf 167.7 2024-05-14 15:31:14 Public message
informacja o wyborze oferty 28.05.2024 r..pdf pdf 173.2 2024-05-28 08:58:36 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania 13.06.2024 r..pdf pdf 119.75 2024-06-13 13:37:57 Public message

Announcements

2024-06-13 13:37 Kinga Walaszczyk W załączeniu przekazuję ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-05-28 08:58 Kinga Walaszczyk W załączeniu przekazuję informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części zamówienia nr 1, 2 oraz 3.

informacja o wyborze [...].pdf

2024-05-14 15:31 Kinga Walaszczyk W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-14 11:00 Buyer message Na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, w okresie objętym zamówieniem, Zamawiający planuje przeznaczyć następujące kwoty:
część I: 270 000,00 zł,
część II: 96 000,00 zł,
część III: 28 000,00 zł.
2024-05-10 12:40 Kinga Walaszczyk W załączeniu przekazuję odpowiedzi na zapytania do treści SWZ oraz modyfikacje treści SWZ.

wyjaśnienia na zapyt [...].pdf

2024-05-08 16:32 Kinga Walaszczyk W załączeniu przekazuję odpowiedzi na zapytania Wykonawców oraz modyfikacje treści SWZ wraz z załącznikami.

odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Zaktualizowany załąc [...].xlsx

Zaktualizowana szkod [...].pdf

Modyfikacja tabeli w [...].pdf

2024-05-02 13:16 Kinga Walaszczyk W załączeniu przekazuję modyfikacje treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.05.2024 r. Ponadto informuję, iż zmianie ulega termin składania ofert. Nowy termin wyznaczony został na dzień 14.05.2024 r. godz. 11:00.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

modyfikacja treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 815