Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZ.26.99.2024 Nabycie w formie leasingu finansowego dwóch autobusów: (1) autobusu niskowejściowego oraz 1 autobusu niskopodłogowego, z podziałem na zadania

Zamówienia Publiczne
Koleje Małopolskie
Deadlines:
Published : 21-02-2024 15:38:00
Placing offers : 15-03-2024 12:00:00
Offers opening : 15-03-2024 12:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 1029.1 2024-02-21 15:38:00 Proceeding
Formularz ofertowy.docx docx 38.04 2024-02-21 15:38:00 Proceeding
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 19.13 2024-02-21 15:38:00 Proceeding
Oświadczenie o spełnianiu warunków.docx docx 19.03 2024-02-21 15:38:00 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia.DOCX DOCX 1062.13 2024-02-21 15:38:00 Proceeding
Istotne postanowienia umowy.docx docx 74.78 2024-02-21 15:38:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie 1.docx docx 55.4 2024-02-21 15:38:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie 2.docx docx 48.83 2024-02-21 15:38:00 Proceeding
Protokół Zdawczo - Odbiorczy.docx docx 22.27 2024-02-21 15:38:00 Proceeding
Tajeminca przedsiębiorstwa.docx docx 30.11 2024-02-21 15:38:00 Proceeding
01032024_zmiany SWZ.pdf pdf 145.04 2024-03-01 11:25:32 Public message
06032024_odpowiedzi na pytania_leasing-sig.pdf pdf 430.49 2024-03-06 15:30:11 Public message
F-01 4kw2023.pdf pdf 1614.65 2024-03-06 15:30:11 Public message
FORMYF~1.DOC DOC 83.5 2024-03-06 15:30:11 Public message
SF2022poBR.pdf pdf 3018.1 2024-03-06 15:30:11 Public message
Informacja o kwocie.docx docx 1043.26 2024-03-15 12:38:05 Public message
18032024_Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 333.1 2024-03-18 14:24:38 Public message
09042024 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-sig.pdf pdf 374.06 2024-04-09 14:42:13 Public message

Announcements

2024-04-09 14:42 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_09.04.2024

09042024 Informacja [...].pdf

2024-03-18 14:24 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert_18.03.2024

18032024_Informacja [...].pdf

2024-03-15 12:38 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja o kwocie. [...].docx

2024-03-06 15:30 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania_udostępnienie dokumentów_06.03.2024

06032024_odpowiedzi [...].pdf

F-01 4kw2023.pdf

FORMYF~1.DOC

SF2022poBR.pdf

2024-03-01 11:25 Zamówienia Publiczne zmiana SWZ_zmiana terminu składania ofert_01.03.2024

01032024_zmiany SWZ. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 859