Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AG.272.7.2024.MO „Konserwacja pokrycia dachu na prezbiterium i dwóch bocznych kaplicach kościoła parafialnego Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie”

Monika Ostrowska
Starostwo Powiatowe We Włoszczowie Department: Starostwo Powiatowe We Włoszczowie
Deadlines:
Published : 20-02-2024 08:00:00
Placing offers : 22-03-2024 10:00:00
Offers opening : 22-03-2024 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pn.:Konserwacja pokrycia dachu na prezbiterium i dwóch bocznych kaplicach kościoła parafialnego Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie”,

 

które uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Promesa wstępna dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków                                                                  Nr Edycja2RPOZ/2023/6701/PolskiLad wystawiona na Wnioskodawcę, Powiat Włoszczowski.

Rada Powiatu Włoszczowskiego podjęła Uchwałę nr LVII/371/24 z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowie dotacji na prace konserwacyjne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zamawiający (Beneficjent dotacji):

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowie

ul. Partyzantów 3

29-100 Włoszczowa

Dane kontaktowe dla Wykonawców:

sprawy merytoryczne - ks. proboszcz Zygmunt Pawlik  tel. 695 742 249         

sprawy proceduralne – Monika Ostrowska (pracownik Starostwa Powiatowego we Włoszczowie) tel. 504 753 509

 


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
AG.272.7.2024.MO Zapytanie ofertowe.docx docx 212.69 2024-02-20 08:00:00 Proceeding
AG.272.7.2024.MO Zapytanie ofertowe.pdf pdf 9581.91 2024-02-20 08:00:00 Proceeding
AG.272.7.2024.MO Załącznik nr 1_wzór_formularza oferty.docx docx 195.57 2024-02-20 08:00:00 Proceeding
AG.272.7.2024.MO Załącznik nr 3_wykaz osob.docx docx 185.7 2024-02-20 08:00:00 Proceeding
AG.272.7.2024.MO Załącznik nr 4 _Opis przedmiotu zamówienia.7z 7z 16439.41 2024-02-20 08:00:00 Proceeding
AG.272.7.2024.MO załącznik nr 2_wzór_umowy_po zmianach.docx docx 212.89 2024-02-22 14:18:24 Public message
AG.272.7.2024.MO Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 448.38 2024-03-25 14:48:31 Public message
AG.272.7.2024.MO Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy.pdf pdf 495.97 2024-05-09 15:06:54 Public message

Announcements

2024-05-09 15:06 Monika Ostrowska Zamawiający w załączeniu przedstawia informację o wyborze Wykonawcy.

AG.272.7.2024.MO Zaw [...].pdf

2024-03-25 14:48 Monika Ostrowska Zamawiający w załączeniu przedstawia informację z otarcia ofert

AG.272.7.2024.MO Inf [...].pdf

2024-03-20 10:20 Monika Ostrowska Zamawiający poniżej przedstawia pytania które wpłynęły do postępowania wraz z odpowiedziami:
Pytania:
1) Według przedstawionego przedmiaru opis jest " Prace wykonywać w dwóch etapach , w pierwszym malować farbą podkładową , a w drugim farbą nawierzchniową . A dalej opis wyliczenia Lp. 13 malowanie farbami do gruntowania =krotność 2 oraz Lp. 14malowanie emaliami poliwinylowymi krotność 2
Moje pytanie ile warstw należy przyjąć (2 warstwy podkładu i osobno 2 warstwy nawierzchni ) ewentualnie proszę podać grubość warstw .
2) Czy system farb poliwinylowych który jest w opisie można zastąpić innym lepszym ,bardziej trwałym systemem malarskim.

Odpowiedz:
Grubość powłoki farby nawierzchniowej powinna wynosić 100 mikrometrów w kosztorysie przyjęto prawidłowo dwukrotne malowanie w celu osiągnięcia tej grubości.
Warstwa podkładowa w zależności od warunków jakie wystąpią po oczyszczeniu blachy może być malowana jednokrotnie lub dwukrotnie ale to będziemy wiedzieć dopiero po dokładnym oczyszczeniu całej połaci do pomalowania.
Farbę poliwinylową zastosowano ze względu na dużą jej elastyczność, a dach pokryty blachą ma bardzo dużą rozszerzalność cieplną więc ta farba najlepiej powinna spełniać te wymogi.
Jeżeli dysponują Państwo lepszym produktem w stosunku jakość (trwałość, elastyczność) do ceny prosimy o kartę techniczną produktu i wtedy ewentualnie podejmiemy decyzję.
2024-02-22 14:18 Monika Ostrowska Zamawiający w załączeniu udostępnia zmieniony Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

AG.272.7.2024.MO zał [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 „Konserwacja pokrycia dachu na prezbiterium i dwóch bocznych kaplicach kościoła parafialnego Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie” „Konserwacja pokrycia dachu na prezbiterium i dwóch bocznych kaplicach kościoła parafialnego Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie” 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3581 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 829