Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZ.26.63.2024 Świadczenie planowanej oraz awaryjnej usługi zastępczej komunikacji autobusowej

Zamówienia Publiczne
Koleje Małopolskie
Deadlines:
Published : 15-02-2024 09:07:00
Placing offers : 01-03-2024 11:00:00
Offers opening : 01-03-2024 11:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZA_15D~1.DOC DOC 28.79 2024-02-15 09:07:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 1029.62 2024-02-15 09:07:00 Proceeding
SWZ.docx docx 1074.94 2024-02-15 09:07:00 Proceeding
zał. nr 1 - Wzór formularza ofertowego.docx docx 1045.2 2024-02-15 09:07:00 Proceeding
Zał. nr 2 - Oświadczenie.docx docx 19.27 2024-02-15 09:07:00 Proceeding
zał. nr 3 - Wykaz usług.docx docx 22.6 2024-02-15 09:07:00 Proceeding
Zał. nr 4 - ppu.docx docx 89.48 2024-02-15 09:07:00 Proceeding
Zał_01 - Opis przedmiotu zamówienia przetarg ZKA 2024.docx docx 36.47 2024-02-15 09:07:00 Proceeding
Zał_02, 03, 04, 09.xlsx xlsx 27.71 2024-02-15 09:07:00 Proceeding
Zał_05 - Wzory tablic elektronicznych.docx docx 35.04 2024-02-15 09:07:00 Proceeding
Zał_06_Wzory tablic kierunkowych do Umowy.docx docx 66.59 2024-02-15 09:07:00 Proceeding
Zał_07_Zestawienie z realizacji Umowy.xlsx xlsx 12.04 2024-02-15 09:07:00 Proceeding
Zał_7a_Obliczenia do zestawienia z realizacji Umowy.xlsx xlsx 12.58 2024-02-15 09:07:00 Proceeding
Zał_08_Porozumienie_w_sprawie_faktur.docx docx 16.73 2024-02-15 09:07:00 Proceeding
Zał_10 - Potwierdzenie realizacji umowy.docx docx 14.72 2024-02-15 09:07:00 Proceeding
Zał_11_Wykaz narzędzi - autobusów.docx docx 20.73 2024-02-15 09:07:00 Proceeding
Zał_13_Oswiadczenie_Wykonawcy_o_rachunku_bankowym.docx docx 27.24 2024-02-15 09:07:00 Proceeding
Zał_14 do ppu__waloryzacja_stawki.doc doc 36 2024-02-15 09:07:00 Proceeding
Zał_16_Zasady kontroli trzeźwości.docx docx 40.2 2024-02-15 09:07:00 Proceeding
Zał_17_Lista_osob.docx docx 20.77 2024-02-15 09:07:00 Proceeding
19022024 zmiana SWZ-sig.pdf pdf 354.66 2024-02-19 08:51:49 Public message
21022024 zmiana SWZ-sig.pdf pdf 350.35 2024-02-21 11:26:45 Public message
Informacja o kwocie.docx docx 1047.22 2024-03-01 10:57:53 Public message
01032024 Informacja z otwarcia-sig.pdf pdf 326.92 2024-03-01 12:01:06 Public message
1184B9~1.PDF PDF 338.26 2024-03-11 09:06:24 Public message
18032024 informacja o wyborze-sig.pdf pdf 331.04 2024-03-18 08:57:26 Public message
15032024 Informacja z otwarcia ofert dodatkowych-sig.pdf pdf 334.08 2024-03-15 14:31:20 Public message

Announcements

2024-03-18 08:57 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

18032024 informacja [...].pdf

2024-03-15 14:31 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert dodatkowych_15.03.2024

15032024 Informacja [...].pdf

2024-03-11 09:06 Zamówienia Publiczne Informacja o zakwalifikowaniu Wykonawców do negocjacji

1184B9~1.PDF

2024-03-01 12:01 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

01032024 Informacja [...].pdf

2024-03-01 10:57 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie

Informacja o kwocie. [...].docx

2024-02-21 11:26 Zamówienia Publiczne Zmian SWZ

21022024 zmiana SWZ- [...].pdf

2024-02-19 08:51 Zamówienia Publiczne Zmiana SWZ

19022024 zmiana SWZ- [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 812