Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MZD.NZ.391.3.2024.MS Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej w Płocku.

Magdalena Śmigielska
Miejski Zarząd Dróg w Płocku
Deadlines:
Published : 12-02-2024 16:43:00
Placing offers : 28-02-2024 10:00:00
Offers opening : 28-02-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dzial_III_SWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf pdf 235.8 2024-02-12 16:43:00 Proceeding
ogloszenie o zamówieniu Przemysłowa.pdf pdf 110.47 2024-02-12 16:43:00 Proceeding
Przedmiar pogladowy.xlsx xlsx 43.14 2024-02-12 16:43:00 Proceeding
Zalacznik_nr_ 1_do Dzialu III SWZ_Plan_sytuacyjny zakresu.pdf pdf 216.12 2024-02-12 16:43:00 Proceeding
Zalacznik_nr_ 3_do Dzialu III SWZ_Tablice informacyjne.pdf pdf 411.96 2024-02-12 16:43:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_do Dzialu III SWZ_Wykaz dokumentacji.pdf pdf 108.47 2024-02-12 16:43:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4_do Dzialu III SWZ_Wykaz_czynnosci.docx.pdf pdf 61.41 2024-02-12 16:43:00 Proceeding
Dokumentacja.zip zip 202533.35 2024-02-12 16:43:00 Proceeding
Dział I i II SWZ Przemysłowa.doc doc 886.5 2024-02-12 16:43:00 Proceeding
Dzial IV projektowane postanowienia umowy Przemysłowa.doc doc 347 2024-02-12 16:43:00 Proceeding
zmiana SWZ Przemysłowa p.pdf pdf 401.71 2024-02-13 17:31:27 Public message
BR. SANIT. - Zmiana lokalizacji studni Dp23 i przylaczy do wpustow W26 i W27.pdf pdf 2334.93 2024-02-13 17:31:27 Public message
STWIORB Przemysłowa - branża drogowa.pdf pdf 1531.77 2024-02-13 17:31:27 Public message
Zalacznik_nr_5_do Dzialu III SWZ_Dodatkowe odcinki KD.pdf pdf 515.55 2024-02-19 13:49:49 Public message
zapytania i odpowiedzi 19.02 ost (2) p.pdf pdf 434.08 2024-02-19 13:49:49 Public message
Przemysłowa - ROZBIÓRKA OGRODZEŃ.pdf pdf 867.91 2024-02-22 16:45:20 Public message
PT Przekroje normalne RYS_NR_4 - aktualny.pdf pdf 239.56 2024-02-22 16:45:20 Public message
PT Szczegóły konstrukcyjne - RYS_NR_5 aktualny.pdf pdf 138.35 2024-02-22 16:45:20 Public message
SOR Przemysłowa - zatwierdzony.pdf pdf 2787.91 2024-02-22 16:45:20 Public message
zapytania i odpowiedzi 22.02 p.pdf pdf 441.82 2024-02-22 16:45:20 Public message
ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf pdf 37.35 2024-02-22 16:45:20 Public message
informacje z otwarcia ofert Przemysłowa p.pdf pdf 410.52 2024-02-28 13:06:23 Public message
informacje z otwarcia ofert dodatkowych Przemysłowa p.pdf pdf 408.33 2024-03-12 13:15:07 Public message
wynik Przemysłowa p.pdf pdf 418.99 2024-03-20 15:46:31 Public message

Announcements

2024-03-20 15:46 Magdalena Śmigielska W załączeniu wynik postępowania

wynik Przemysłowa p. [...].pdf

2024-03-12 13:15 Magdalena Śmigielska W załączeniu informacja z otwarcia ofert dodatkowych

informacje z otwarci [...].pdf

2024-03-12 13:14 Magdalena Śmigielska The message was withdrawn by the Buyer.
2024-02-28 13:06 Magdalena Śmigielska W załączeniu informacja z otwarcia ofert

informacje z otwarci [...].pdf

2024-02-27 15:21 Magdalena Śmigielska Zamawiający na sfinansowanie zadania ma przeznaczone środki wysokości: 16.800.000,00 zł
2024-02-22 16:45 Magdalena Śmigielska W załączeniu kolejne pytanie i odpowiedzi. UWAGA zmiana terminu składnia ofert.

Przemysłowa - ROZBIÓ [...].pdf

PT Przekroje normaln [...].pdf

PT Szczegóły konstru [...].pdf

SOR Przemysłowa - za [...].pdf

zapytania i odpowied [...].pdf

ogloszenie o zmianie [...].pdf

2024-02-19 13:49 Magdalena Śmigielska W załączeniu pytania i odpowiedzi

Zalacznik_nr_5_do Dz [...].pdf

zapytania i odpowied [...].pdf

2024-02-13 17:31 Magdalena Śmigielska W załączeniu zmiana SWZ

zmiana SWZ Przemysło [...].pdf

BR. SANIT. - Zmiana [...].pdf

STWIORB Przemysłowa [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2343