Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PKM/DO/SP/350/8/23 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM) I UZYSKANIE DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ: „Rozwój infrastruktury transportowej w południowych dzielnicach Gdańska” z podziałem na zadania

Deadlines:
Published : 19-12-2023 11:38:00
Placing offers : 29-02-2024 10:30:00
Offers opening : 29-02-2024 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

UWAGA!

ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZE WZGLĘDU NA OBJĘTOŚĆ

ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE W CHMURZE

Link oraz hasło do chmury:

LINK: https://cumulus.pkm-sa.pl/index.php/s/fDXbVBoSWADxTg1

HASŁO: PKM_PoludnieSzanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

W niniejszym postępowaniu komunikacja będzie odbywała się za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
TOM III Załącznik nr 10 do SWZ_OPZ.pdf pdf 1978.3 2023-12-19 11:38:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzUUE 19 12 2023.pdf pdf 1572.17 2023-12-19 11:38:00 Proceeding
TOM I SWZ_CZĘŚĆ OGÓLNA.pdf pdf 849.57 2023-12-19 11:38:00 Proceeding
TOM I Załącznik nr 11 do SWZ_HARMONOGRAM.pdf pdf 223.45 2023-12-19 11:38:00 Proceeding
TOM II Załącznik nr 9 do SWZ_PPU.pdf pdf 734.87 2023-12-19 11:38:00 Proceeding
TOM II Załącznik nr 3 do Załącznik nr 9 do SWZ_PPU.pdf pdf 191.79 2023-12-19 11:38:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ_JEDZ.pdf.pdf pdf 88.86 2023-12-19 11:38:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ_JEDZ.xml.xml xml 134.91 2023-12-19 11:38:00 Proceeding
Załączniki w wersji edytowalnej.docx docx 305.41 2023-12-19 11:38:00 Proceeding
LINK DO ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH ELEMENT OPZ.pdf pdf 98.33 2023-12-19 11:38:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Wyjaśnień nr 1 i zmiany nr 1 treści SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu.zip zip 324.97 2024-01-19 13:28:33 Public message
Załącznik nr 2 do Wyjaśnień nr 1 i zmiany nr 1 treści SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu.ZIP ZIP 15.75 2024-01-19 13:28:33 Public message
Załącznik nr 3 do Wyjaśnień nr 1 i zmiany nr 1 treści SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 586.94 2024-01-19 13:28:33 Public message
Załącznik nr 4 do Wyjaśnień nr 1 i zmiany nr 1 treści SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 608.4 2024-01-19 13:28:33 Public message
Załącznik nr 5 do Wyjaśnień nr 1 i zmiany nr 1 treści SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 213.67 2024-01-19 13:28:33 Public message
Załącznik nr 5 do Wyjaśnień nr 1 i zmiany nr 1 treści SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu.docx docx 105.97 2024-01-19 13:28:33 Public message
WYJAŚNIENIA NR 1 i ZMIANA NR 1 TREŚCI SWZ ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 19.01.2024-sig.pdf pdf 553.91 2024-01-19 13:28:33 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DzUrz UE.pdf pdf 1665.88 2024-01-19 13:37:58 Public message
WYJAŚNIENIA NR 2 i ZMIANA NR 2 TREŚCI SWZ_29012024-sig.pdf pdf 531.5 2024-01-29 16:19:48 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 opublikowane w DzU UE 29.01.2024.pdf pdf 194.64 2024-01-29 16:21:09 Public message
WYJAŚNIENIA NR 3 i ZMIANA NR 3 TREŚCI SWZ_02.02.2024-sig.pdf pdf 598.61 2024-02-02 14:54:49 Public message
Załączniki 1 do WYJAŚNIENIA NR 3 i ZMIANA NR 3 TREŚCI SWZ_02.02.2024 - Wykaz usług.pdf pdf 202.11 2024-02-02 14:54:49 Public message
Załączniki 1 do WYJAŚNIENIA NR 3 i ZMIANA NR 3 TREŚCI SWZ_02.02.2024 - Wykaz usług (wersja edytowalna).docx docx 107.43 2024-02-02 14:54:49 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 opublikowane w DzU UE 02.02.2024.pdf pdf 225.37 2024-02-02 14:56:08 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4 opublikowane w DzU UE 12.02.2024.pdf pdf 225.39 2024-02-12 23:30:08 Public message
ZMIANA NR 4 TREŚCI SWZ ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU-sig.pdf pdf 413.17 2024-02-12 23:30:08 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5_16.02.2024.pdf pdf 227.45 2024-02-16 20:48:29 Public message
WYJAŚNIENIA NR 4 i ZMIANA NR 5 TREŚCI SWZ ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU_16.02.2024.pdf pdf 763.35 2024-02-16 20:48:29 Public message
Załącznik nr 1 do Wyjaśnień nr 4 i zmian nr 5 - Załącznik nr 14 - Wymagania do projektowania branży torowej_tekst jednolity.pdf pdf 365.69 2024-02-16 20:48:29 Public message
Załącznik nr 2 do Wyjaśnień nr 4 i zmian nr 5 - Załącznik nr 10 - Wymagania wymiany informacji EIR dotyczące wymogów BIM_tekst jednolity.pdf pdf 518.41 2024-02-16 20:48:29 Public message
Załącznik nr 3 do Wyjaśnień nr 4 i zmiany nr 5 - TOM III Załącznik nr 10 do SWZ_OPZ_tekst jednolity.pdf pdf 2004.11 2024-02-16 20:48:29 Public message
Załącznik nr 4 do Wyjaśnień nr 4 i zmiany nr 5 - Załącznik nr 7 do SWZ Wykaz osób ze zmianami.docx docx 107.71 2024-02-16 20:48:29 Public message
Załącznik nr 4 do Wyjaśnień nr 4 i zmiany nr 5 - Załącznik nr 7 do SWZ Wykaz osób ze zmianami.pdf pdf 232.12 2024-02-16 20:48:29 Public message
Załącznik nr 5 do Wyjaśnień nr 4 i zmiany nr 5 - Załącznik nr 1 do SWZ FORMULARZ OFERTY ze zmianami.docx docx 148.5 2024-02-16 20:48:29 Public message
Załącznik nr 5 do Wyjaśnień nr 4 i zmiany nr 5 - Załącznik nr 1 do SWZ FORMULARZ OFERTY ze zmianami.pdf pdf 244.73 2024-02-16 20:48:29 Public message
Załącznik nr 6 do Wyjaśnień nr 4 i zmian nr 5 - Załącznik nr 15 - Wymagania do projektowania obiektów inżynieryjnych_tekst jednolity.pdf pdf 431.79 2024-02-16 20:48:29 Public message
Załącznik nr 7 do Wyjaśnień nr 4 i zmian nr 5 - Załącznik nr 16 - Wymagania szczegółowe branży geotechnicznej i geologicznej_tekst jenolity.pdf pdf 641.5 2024-02-16 20:49:45 Public message
Załącznik nr 8 do Wyjaśnień nr 4 i Zmian nr 5 - Załącznik nr 19 - Wymagania do projektowania branży telekomunikacyjnej i telematycznej_tekst jednolity.pdf pdf 260.85 2024-02-16 20:49:45 Public message
Załącznik nr 9 do Wyjaśnień nr 4 i Zmian nr 5 - Załącznik nr 4 do Umowy - Przykłady dotyczące zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowień § 18 ust. 10 Umowy_tekst jednolity.pdf pdf 267.01 2024-02-16 20:49:45 Public message
Załącznik nr 2 do Wyjaśnień nr 4 i zmian nr 5 - EIR_Załącznik_7_1_Schemat PDD.pdf pdf 545.1 2024-02-16 21:00:04 Public message
ZMIANA NR 6 TREŚCI SWZ_22.02.2024-sig.pdf pdf 448.39 2024-02-22 14:23:43 Public message
Informacja o kwocie-sig.pdf pdf 407.84 2024-02-22 14:35:52 Public message
Informacja o złożonych ofertach-sig.pdf pdf 420.72 2024-02-29 12:55:12 Public message
Informacja o kwocie-sig.pdf pdf 407.84 2024-02-29 10:30:00 Public message

Announcements

2024-02-29 12:55 Agnieszka Szulakowska INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający udostępnia informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach zawartych w ofertach.

Informacja o złożony [...].pdf

2024-02-29 10:30 Buyer message Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie- [...].pdf

2024-02-22 14:35 Agnieszka Szulakowska Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie- [...].pdf

2024-02-22 14:23 Agnieszka Szulakowska ZMIANA NR 6 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. – dalej: „ustawa Pzp”), Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”).

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NIE ULEGAJĄ ZMIANIE

ZMIANA NR 6 TREŚCI S [...].pdf

2024-02-16 21:00 Agnieszka Szulakowska WYJAŚNIENIA NR 4 i ZMIANA NR 5 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 w związku z ust. 1 oraz art. 137 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. – dalej: „ustawa Pzp”), Zamawiający przekazuje treść kolejnej części pytań przekazanych przez Wykonawców do treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz zmianami treści SWZ.

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE UDZIELIŁ WYJAŚNIEŃ NA WSZYSTKIE PYTANIA, KTÓRE WPŁYNĘŁY DO ZAMAWIAJĄCEGO NIE PÓŹNIEJ NIŻ NA 14 DNI PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT.

Załącznik nr 2 do Wy [...].pdf

2024-02-16 20:49 Agnieszka Szulakowska WYJAŚNIENIA NR 4 i ZMIANA NR 5 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 w związku z ust. 1 oraz art. 137 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. – dalej: „ustawa Pzp”), Zamawiający przekazuje treść kolejnej części pytań przekazanych przez Wykonawców do treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz zmianami treści SWZ.

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE UDZIELIŁ WYJAŚNIEŃ NA WSZYSTKIE PYTANIA, KTÓRE WPŁYNĘŁY DO ZAMAWIAJĄCEGO NIE PÓŹNIEJ NIŻ NA 14 DNI PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT.

Załącznik nr 7 do Wy [...].pdf

Załącznik nr 8 do Wy [...].pdf

Załącznik nr 9 do Wy [...].pdf

2024-02-16 20:48 Agnieszka Szulakowska WYJAŚNIENIA NR 4 i ZMIANA NR 5 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 w związku z ust. 1 oraz art. 137 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. – dalej: „ustawa Pzp”), Zamawiający przekazuje treść kolejnej części pytań przekazanych przez Wykonawców do treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz zmianami treści SWZ.

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE UDZIELIŁ WYJAŚNIEŃ NA WSZYSTKIE PYTANIA,
KTÓRE WPŁYNĘŁY DO ZAMAWIAJĄCEGO NIE PÓŹNIEJ NIŻ NA 14 DNI PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

WYJAŚNIENIA NR 4 i Z [...].pdf

Załącznik nr 1 do Wy [...].pdf

Załącznik nr 2 do Wy [...].pdf

Załącznik nr 3 do Wy [...].pdf

Załącznik nr 4 do Wy [...].docx

Załącznik nr 4 do Wy [...].pdf

Załącznik nr 5 do Wy [...].docx

Załącznik nr 5 do Wy [...].pdf

Załącznik nr 6 do Wy [...].pdf

2024-02-12 23:30 Agnieszka Szulakowska ZMIANA NR 4 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Na podstawie art. 137 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. – dalej: „ustawa Pzp”), Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”).

Ponadto Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 00769498-2023 (numer wydania Dz. U. S: 244/2023) z dnia 19.12.2023 r., przekazując Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie przedmiotowego ogłoszenia, które zostało opublikowane w dniu 12.02.2024 r. pod nr 87995-2024 (numer wydania Dz. U. S: 30/2024).

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

ZMIANA NR 4 TREŚCI S [...].pdf

2024-02-02 14:56 Agnieszka Szulakowska ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zamawiający jednocześnie informuje, że dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 769498-2023 (numer wydania Dz. U. S: 244/2023) z dnia 19.12.2023 r., przekazując Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie przedmiotowego ogłoszenia, które zostało opublikowane w dniu 02.02.2024 r. pod nr 70900-2024 (numer wydania Dz. U. S: 24/2024).

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-02-02 14:54 Agnieszka Szulakowska WYJAŚNIENIA NR 3 i ZMIANA NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 w związku z ust. 1 oraz art. 137 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. – dalej: „ustawa Pzp”), Zamawiający przekazuje treść kolejnej części pytań przekazanych przez Wykonawców do treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz zmianami treści SWZ.

WYJAŚNIENIA NR 3 i Z [...].pdf

Załączniki 1 do WYJA [...].pdf

Załączniki 1 do WYJA [...].docx

2024-01-29 16:21 Agnieszka Szulakowska ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zamawiający jednocześnie informuje, że dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 769498-2023 (numer wydania Dz. U. S: 244/2023) z dnia 19.12.2023 r., przekazując Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie przedmiotowego ogłoszenia, które zostało opublikowane w dniu 29.01.2024 r. pod nr 57880-2024 (numer wydania Dz. U. S: 20/2024).

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-01-29 16:19 Agnieszka Szulakowska WYJAŚNIENIA NR 2 i ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU


Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 w związku z ust. 1 oraz art. 137 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. – dalej: „ustawa Pzp”), Zamawiający przekazuje treść kolejnej części pytań przekazanych przez Wykonawców do treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz zmianami treści SWZ.

WYJAŚNIENIA NR 2 i Z [...].pdf

2024-01-19 13:37 Agnieszka Szulakowska ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zamawiający jednocześnie informuje, że dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 769498-2023 (numer wydania Dz. U. S: 244/2023) z dnia 19.12.2023 r., przekazując Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie przedmiotowego ogłoszenia, które zostało opublikowane w dniu 19.01.2024 r. pod nr 38796-2024 (numer wydania Dz. U. S: 14/2024).

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-01-19 13:28 Agnieszka Szulakowska WYJAŚNIENIA NR 1 i ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU


Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 w związku z ust. 1 oraz art. 137 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. – dalej: „ustawa Pzp”), Zamawiający przekazuje treść części pytań przekazanych przez Wykonawców do treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz zmianami treści SWZ.

Załącznik nr 1 do Wy [...].zip

Załącznik nr 2 do Wy [...].ZIP

Załącznik nr 3 do Wy [...].pdf

Załącznik nr 4 do Wy [...].pdf

Załącznik nr 5 do Wy [...].pdf

Załącznik nr 5 do Wy [...].docx

WYJAŚNIENIA NR 1 i Z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 8477