Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/02/2023 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Ostrzeszowie

Deadlines:
Published : 13-12-2023 16:41:00
Placing offers : 01-02-2024 12:00:00
Offers opening : 01-02-2024 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_budowa_Ostrzeszów.pdf pdf 631.66 2023-12-13 16:41:00 Proceeding
Załączniki nr 1-3 i 6-10 do SWZ_formularze edytowalne_Ostrzeszów.docx docx 64.28 2023-12-13 16:41:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - PFU z załącznikami.zip zip 23261.96 2023-12-13 16:41:00 Proceeding
Załącznik nr 4a- Projekt, pozwolenie.zip zip 11706.34 2023-12-13 16:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Projektowane postanowienia umowy Ostrzeszów.pdf pdf 724.43 2023-12-13 16:41:00 Proceeding
Zał do Umowy_WZÓR- Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.xls xls 51.5 2023-12-13 16:41:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu Ostrzeszów.pdf pdf 146.6 2023-12-13 16:41:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.12.2023.pdf pdf 39.21 2023-12-21 17:29:14 Public message
Zmiana treści SWZ_Ostrzeszów_21.12.2023-sig.pdf pdf 404.83 2023-12-21 17:29:14 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.01.2024.pdf pdf 39.21 2024-01-17 11:55:55 Public message
Zmiana treści SWZ_Ostrzeszów 17.01.2024-sig.pdf pdf 374.69 2024-01-17 11:55:55 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_Ostrzeszów 23.01.2024-sig.pdf pdf 379.75 2024-01-23 18:34:19 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.01.2024.pdf pdf 47.46 2024-01-23 18:34:19 Public message
załącznik nr 5 do PFU - warunki przyłączenia do sieci wod-kan.pdf pdf 1782.6 2024-01-26 17:37:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert_Ostrzeszów-sig.pdf pdf 402.75 2024-02-01 14:57:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych-sig.pdf pdf 402.4 2024-03-07 16:37:18 Public message
Wybór oferty najkorzystniejszej_na platformę.pdf pdf 514.24 2024-03-27 16:19:34 Public message

Announcements

2024-03-27 16:19 Ewa Rostkowska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Wybór oferty najkorz [...].pdf

2024-03-07 16:37 Ewa Rostkowska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert dodatkowych.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-01 14:57 Ewa Rostkowska Zamawiający w załączeniu przesyła informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-01 12:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 13.500.000 zł brutto.
2024-01-26 17:37 Ewa Rostkowska Zamawiający Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu niniejszym informuje, że na stronie prowadzonego postępowania w dniu 26.01.2024 r. został załączony aktualny Załącznik nr 5 do PFU – warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Zamawiający otrzymał nowe warunki, ponieważ zlecił realizację przyłącza wodociągowego do działki nr 4254/2 w Ostrzeszowie wraz z wykonaniem projektu technicznego. Wykonawca tego przyłącza w celu wykonania w/w czynności, musiał wystąpić o nowe warunki. W postępowaniu pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Ostrzeszowie” wskazano, że przyłącze wodociągowe wraz z hydrantem będą już wykonane. W związku z powyższym dokument ten jest przekazywany jedynie informacyjnie.

załącznik nr 5 do PF [...].pdf

2024-01-23 18:34 Ewa Rostkowska Zamawiającym w dniu 23.01.2024 r. udzielił wyjaśnień w związku z pytaniami wykonawców i dokonał zmiany SWZ w sposób opisany w załączniku.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-01-17 11:55 Ewa Rostkowska Zamawiającym w dniu 17.01.2024 r. dokonał zmiany SWZ w sposób opisany w załączniku.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ_Os [...].pdf

2023-12-21 17:29 Ewa Rostkowska Zamawiającym w dniu 21.12.2023 r. dokonał zmiany SWZ w sposób opisany w załączniku.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ_Os [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2551