Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.32.2023.AR Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania drogi DW216 z drogą gminną ul. Lipową, budową sygnalizacji świetlnej, budowa drogi gminnej i zatoki autobusowej w m. Rekowo Górne

Anita Romanowska
Urząd Gminy Puck Department: Referat Inwestycji i zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 23-11-2023 14:34:00
Placing offers : 11-12-2023 11:00:00
Offers opening : 11-12-2023 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 78.17 2023-11-23 14:34:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 688.53 2023-11-23 14:34:00 Proceeding
Zal. Nr 7 do SWZ projekt postanowień umowy.pdf pdf 657.08 2023-11-23 14:34:00 Proceeding
Zał. Nr 6 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 486.92 2023-11-23 14:34:00 Proceeding
załączniki wersja edytowalna.zip zip 263.77 2023-11-23 14:34:00 Proceeding
Zał. Nr 6.1 do SWZ dokumentacja techniczna.zip zip 15653.03 2023-11-27 13:58:46 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 32.07 2023-12-01 12:51:36 Public message
Zmiana treści SWZ i ogłoszenia.pdf pdf 88 2023-12-01 12:51:36 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2.pdf pdf 32.08 2023-12-05 12:37:47 Public message
Wyjaśnienia, zmiana treści SWZ i ogłoszenia Nr 2.pdf pdf 602.15 2023-12-05 12:37:47 Public message
2023.09.01 Wytyczne ZDW do projektowania v3.31.pdf pdf 1288.03 2023-12-05 12:37:47 Public message
Opinia WPI i technologa DW216 Rekowo Górne.pdf pdf 327.72 2023-12-05 12:37:47 Public message
UM Gdańsk Uzgodnienie.pdf pdf 553.45 2023-12-05 12:37:47 Public message
Informacja z otwrcia ofert.pdf pdf 44.87 2023-12-11 14:45:56 Public message
wybór oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 315.28 2023-12-21 14:53:58 Public message

Announcements

2023-12-21 14:53 Anita Romanowska Wybór oferty najkorzystniejszej

wybór oferty najkorz [...].pdf

2023-12-11 14:45 Anita Romanowska Informacja z otwarcie ofert.

Informacja z otwrcia [...].pdf

2023-12-11 09:00 Anita Romanowska Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotu zamówienia kwotę 100.000,00 zł. brutto.
2023-12-05 12:37 Anita Romanowska Wyjaśnienia, zmiana treści SWZ i ogłoszenia Nr 2.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia, zmiana [...].pdf

2023.09.01 Wytyczne [...].pdf

Opinia WPI i technol [...].pdf

UM Gdańsk Uzgodnieni [...].pdf

2023-12-01 12:51 Anita Romanowska Zmiana treści SWZ i ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ i [...].pdf

2023-11-27 13:58 Anita Romanowska Zamawiający załącza brakującą dokumentację.

Zał. Nr 6.1 do SWZ d [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 976