Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FK.261.2.2023 „Zajęcia terapeutyczne oraz konsultacje dotyczące dzieci zakwalifikowanych do wczesnego wspomagania rozwoju, w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ZA ŻYCIEM, z podziałem na części.

Deadlines:
Published : 17-11-2023 09:57:00
Placing offers : 29-11-2023 10:00:00
Offers opening : 29-11-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 603.08 2023-11-17 09:57:00 Proceeding
SWZ .pdf pdf 12809.28 2023-11-17 09:57:00 Proceeding
SWZ.docx docx 88.16 2023-11-17 09:57:00 Proceeding
załaczniki do SWZ.zip zip 362.7 2023-11-17 09:57:00 Proceeding
FK.261.2.2023 Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 4135.9 2023-11-27 11:41:59 Public message
WYJASNIENIE TRESCI SWZ.docx docx 44.32 2023-11-27 11:41:59 Public message
Modyfikacja SWZ_.docx docx 36.92 2023-11-24 14:23:04 Public message
Modyfikacja SWZ_.pdf pdf 121.91 2023-11-24 14:23:04 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pdf 38.1 2023-11-24 14:24:41 Public message
FK.261.2.2023 Inormacja z otwarcia ofert.pdf pdf 2908.8 2023-11-29 13:07:28 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA.doc doc 198 2023-11-29 13:07:28 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - platforma.odt odt 90.82 2023-12-18 12:39:35 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - platforma.pdf pdf 4734.66 2023-12-18 12:39:35 Public message
FK.261.2.2023 Informacja o unieważnieniu postępowania CZ 2,3,4,5,6,7,8,9,,12,13,24,25,26 platforma.pdf pdf 3255.36 2024-01-26 10:48:38 Public message
FK.261.2.2023 Informacja o unieważnieniu postępowania CZ 2,3,4,5,6,7,8,9,,12,13,24,25,26 platforma_.docx docx 40.74 2024-01-26 10:48:38 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania .pdf pdf 530.15 2024-01-26 13:46:14 Public message

Announcements

2024-01-26 13:46 Joanna Porożyńska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-01-26 10:48 Joanna Porożyńska Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczy: CZ 2,3,4,5,6,7,8,9,,12,13,24,25,26

FK.261.2.2023 Inform [...].pdf

FK.261.2.2023 Inform [...].docx

2023-12-18 12:39 Joanna Porożyńska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze [...].odt

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-29 13:07 Joanna Porożyńska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

FK.261.2.2023 Inorma [...].pdf

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

2023-11-29 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
Część nr 1 - grupa A: Rehabilitacyjne wsparcie rozwoju motorycznego dzieci - 250 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 25.000 zł
Część nr 2 - grupa B: Rehabilitacyjne wsparcie rozwoju motorycznego dzieci - 150 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 15.000 zł
Część nr 3 - grupa C: Rehabilitacyjne wsparcie rozwoju motorycznego dzieci - 100 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 10.000 zł
Część nr 4 - grupa D: Rehabilitacyjne wsparcie rozwoju motorycznego dzieci - 100 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 10.000 zł
Część nr 5 - grupa A: Logopedyczne wspieranie rozwoju mowy dzieci - 250 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 25.000 zł
Część nr 6 - grupa B: Logopedyczne wspieranie rozwoju mowy dzieci - 200 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 20.000 zł
Część nr 7 - grupa C: Logopedyczne wspieranie rozwoju mowy dzieci - 150 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 15.000 zł
Część nr 8 - grupa D: Logopedyczne wspieranie rozwoju mowy dzieci - 100 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 10.000 zł
Część nr 9 - grupa E: Logopedyczne wspieranie rozwoju mowy dzieci - 100 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 10.000 zł
Część nr 10 - grupa A: Integracja sensoryczna – 200 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 20.000 zł
Część nr 11 - grupa B: Integracja sensoryczna – 150 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 15.000 zł
Część nr 12 - grupa C: Integracja sensoryczna – 150 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 15.000 zł
Część nr 13 - grupa D: Integracja sensoryczna – 100 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 10.000 zł
Część nr 14 - grupa A: Pedagogiczne wspieranie rozwoju poznawczego dzieci – 300 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 30.000 zł
Część nr 15 - grupa B: Pedagogiczne wspieranie rozwoju poznawczego dzieci – 250 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 25.000 zł
Część nr 16 - grupa C: Pedagogiczne wspieranie rozwoju poznawczego dzieci – 200 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 20.000 zł
Część nr 17 - grupa D: Pedagogiczne wspieranie rozwoju poznawczego dzieci – 200 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 20.000 zł
Część nr 18 - grupa E: Pedagogiczne wspieranie rozwoju poznawczego dzieci – 200 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 20.000 zł
Część nr 19 - grupa F: Pedagogiczne wspieranie rozwoju poznawczego dzieci – 150 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 15.000 zł
Część nr 20 - grupa G: Pedagogiczne wspieranie rozwoju poznawczego dzieci – 150 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 15.000 zł
Część nr 21 - grupa H: Pedagogiczne wspieranie rozwoju poznawczego dzieci – 100 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 10.000 zł
Część nr 22 - grupa I: Pedagogiczne wspieranie rozwoju poznawczego dzieci – 100 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 10.000 zł
Część nr 23 - grupa J: Pedagogiczne wspieranie rozwoju poznawczego dzieci – 100 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 10.000 zł
Część nr 24 - grupa A: Analizy i porady psychologiczne – 150 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 15.000 zł
Część nr 25 - grupa B: Analizy i porady psychologiczne – 150 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 15.000 zł
Część nr 26 - grupa C: Analizy i porady psychologiczne – 100 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 10.000 zł
2023-11-27 11:41 Joanna Porożyńska WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

FK.261.2.2023 Wyjaśn [...].pdf

WYJASNIENIE TRESCI S [...].docx

2023-11-24 14:24 Joanna Porożyńska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

2023-11-24 14:23 Joanna Porożyńska ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) Zamawiający wprowadza zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu, tj.:

1. Zmienia pkt 14.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
14.1. Wykonawca jest Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert (art. 307 ust. 1 ustawy Pzp). tj.: do dnia 28.12.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zmienia pkt 15.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
15.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zsschojnice do dnia 29.11.2023 r. do godz. 10:00.
3. Zmienia pkt 16.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
16.1. „Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl w dniu 29.11.2023 r. o godz. 10:05., tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy Pzp.

Powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. W związku z tym Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 29 listopada 2023 roku do godz. 10:05.

Modyfikacja SWZ_.doc [...].docx

Modyfikacja SWZ_.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 640