Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MZD.NZ.391.15.2023.MS Budowa drogi gminnej – ulicy Podgórze w Płocku

Magdalena Śmigielska
Miejski Zarząd Dróg w Płocku
Deadlines:
Published : 14-11-2023 16:58:00
Placing offers : 29-11-2023 10:00:00
Offers opening : 29-11-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 107.44 2023-11-14 16:58:00 Proceeding
Dzial IV projektowane postanowienia umowy Podgórze.doc doc 342.5 2023-11-14 16:58:00 Proceeding
ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf pdf 36.51 2023-11-14 16:58:00 Proceeding
Dział I i II SWZ Podgórze.doc doc 882.5 2023-11-14 16:58:00 Proceeding
Dzial_III_SWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf pdf 238.45 2023-11-14 16:58:00 Proceeding
Dokumentacja.zip zip 103390.31 2023-11-14 16:58:00 Proceeding
załaczniki do OPZ.zip zip 353.04 2023-11-14 16:58:00 Proceeding
Przedmiar pogladowy.xlsx xlsx 29.45 2023-11-14 16:58:00 Proceeding
ST.zip zip 1505 2023-11-15 08:34:43 Public message
zapytania i zmiana SWZ Podgórze v2 p.pdf pdf 409.49 2023-11-17 15:39:07 Public message
Uzupelnienie i zmiany.zip zip 9879.56 2023-11-17 15:39:07 Public message
zapytania 2 Podgórze p.pdf pdf 425.36 2023-11-21 16:17:26 Public message
załaczniki do odpowiedzi 21.11.zip zip 3618.06 2023-11-21 16:17:26 Public message
zapytania 3 Podgórze p.pdf pdf 539.4 2023-11-23 15:44:02 Public message
załączniki do odpowiedzi 23.11.zip zip 17106 2023-11-23 15:44:02 Public message
informacje z otwarcia ofert Podgórze p.pdf pdf 412.22 2023-11-29 14:35:01 Public message
wynik Podgórze p.pdf pdf 419.13 2023-12-08 10:48:11 Public message

Announcements

2023-12-08 10:48 Magdalena Śmigielska W załączeniu wynik postępowania

wynik Podgórze p.pdf

2023-11-29 14:35 Magdalena Śmigielska W załączeniu informacje z otwarcia ofert

informacje z otwarci [...].pdf

2023-11-29 09:43 Magdalena Śmigielska Zamawiający na sfinansowanie zadania ma przeznaczone środki w wysokości 14.100.000,00 zł
2023-11-23 15:44 Magdalena Śmigielska W załączeniu zapytania z odpowiedziami

zapytania 3 Podgórz [...].pdf

załączniki do odpowi [...].zip

2023-11-21 16:17 Magdalena Śmigielska W załączeniu pytania z odpowiedziami.

zapytania 2 Podgórz [...].pdf

załaczniki do odpowi [...].zip

2023-11-17 15:39 Magdalena Śmigielska W załączeniu pytania do SWZ wraz z odpowiedziami oraz zmiana SWZ

zapytania i zmiana [...].pdf

Uzupelnienie i zmian [...].zip

2023-11-15 08:34 Magdalena Śmigielska W załączeniu specyfikacje techniczne

ST.zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1796