Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 02.1/DWiP/23 DZIERŻAWA I OBSŁUGA SERWISOWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Agnieszka Mazurek
Akademia Policji w Szczytnie Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 14-11-2023 11:22:00
Placing offers : 23-11-2023 10:00:00
Offers opening : 23-11-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08_zal_nr_6_do_SWZ_02_1_DWiP_23_ oswiadczenie art. 117 ust. 4-wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o zamówienie.docx docx 20.79 2023-11-14 11:22:00 Proceeding
09_zal_nr_7_do_SWZ_02_1_DWiP_23_projektowane_postanowienia_umowy.doc doc 114.5 2023-11-14 11:22:00 Proceeding
01_Ogłoszenie_o_zamówieniu_02_1_DWiP_23.pdf pdf 123.82 2023-11-14 11:22:00 Proceeding
02_SWZ_02_1_DWiP_23.doc doc 228.5 2023-11-14 11:22:00 Proceeding
03_zal_nr_1_do_SWZ_02_1_DWiP_23_formularz_ofertowy.doc doc 88 2023-11-14 11:22:00 Proceeding
04_zal_nr_2_do_SWZ_02_1_DWiP_23_formularz_cenowy.doc doc 130 2023-11-14 11:22:00 Proceeding
05_zal_nr_3_do_SWZ_02_1_DWiP_23_oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia.doc doc 39 2023-11-14 11:22:00 Proceeding
06_zal_nr_4_do_SWZ_02_1_DWiP_23_wykaz_usług.doc doc 39 2023-11-14 11:22:00 Proceeding
07_zal_nr_5_do_SWZ_02_1_DWiP_23_zobowiazanie podmiotu.docx docx 22.34 2023-11-14 11:22:00 Proceeding
Zmiany_do_SWZ_02_1_DWiP_23.pdf pdf 231.17 2023-11-21 10:50:53 Public message
03_zal_nr_1_do_SWZ_02_1_DWiP_23_ZMIENIONY_formularz_ofertowy.doc doc 90 2023-11-21 10:50:53 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02.1.DWiP.23.pdf pdf 37.63 2023-11-22 15:23:41 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert_02_1_DWiP_23.pdf pdf 228.37 2023-11-23 11:01:53 Public message
Wybór oferty najkorzystniejszej 02.1.DWiP.23.pdf pdf 233.61 2023-11-27 13:54:08 Public message

Announcements

2023-11-27 13:54 Agnieszka Mazurek Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wybór oferty najkorz [...].pdf

2023-11-23 11:01 Agnieszka Mazurek Informacja z otwarcia ofert

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2023-11-23 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 210 000,00 zł
2023-11-22 15:23 Agnieszka Mazurek Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 02.1/DWiP/23
Ogłoszenie umieszczone na platformie zakupowej z opóźnieniem, z powodu awarii platformy e-zamówienia. Wysłane do publikacji w dniu 21.11.2023 r., opublikowane w dniu 22.11.2023 r. po godz. 15.00.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-11-21 10:50 Agnieszka Mazurek Zmiana SWZ nr 02.1/DWiP/23, zmieniony Formularz ofertowy, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zmiany_do_SWZ_02_1_D [...].pdf

03_zal_nr_1_do_SWZ_0 [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 203