Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego, PZT oraz technicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej hali dojrzewania kompostu kompleksu hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku.

Mariusz Borowiecki
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku Department: Dział Zakupów i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 06-11-2023 08:41:00
Placing offers : 13-11-2023 08:41:00
Offers opening : 13-11-2023 08:46:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 604435680

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie_dokumnetacja_rozbudowa_hermetycznej_v2.docx docx 63.16 2023-11-06 08:41:00 Proceeding

Announcements

2023-11-07 07:50 Mariusz Borowiecki Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Złe rozbicie na poszczególne zadania.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie dokumentacji projektowej dokumentacji projektowej, zgodnie Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967) przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, złożenia tego wniosku w odpowiedniej instytucji oraz odpowiadanie wspólnie z Zamawiającym na ewentualne uwagi instytucji odpowiedzialnych za proces wydania pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej hali dojrzewania kompostu kompleksu hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku. 1 pc. - (0)
2 Wykonanie projektu rozbiórki obiektu wiaty paczkowania gotowego kompostu - 1 pc. - (0)
3 Wykonanie projektu robót geologicznych wraz z kompletną dokumentacją geologiczno – inżynierską Projektu robót geologicznych wraz z kompletną dokumentacją geologiczno – inżynierską zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych /Poz. 463/ 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2572 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Szczegóły w załączeniu. (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 208