Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZIF.271.29.2023 Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i remont niezbędnej infrastruktury

Katarzyna Kwiatkowska
Urząd Miasta Kamienna Góra Department: Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
Deadlines:
Published : 13-10-2023 11:37:00
Placing offers : 31-10-2023 09:00:00
Offers opening : 31-10-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_o_zamówieniu_2023_BZP 00443143_01.pdf pdf 126.87 2023-10-13 11:37:00 Proceeding
SWZ_ZIF_271_29_2023.pdf pdf 1425.23 2023-10-13 11:37:00 Proceeding
Załącznik_nr_1_i_2_do_SWZ_ZIF_271_29_2023.docx docx 66.89 2023-10-13 11:37:00 Proceeding
Załącznik_nr_3_do_SWZ_ZIF_271_29_2023.docx docx 55.23 2023-10-13 11:37:00 Proceeding
Załącznik_nr_4_do_SWZ_ZIF_271_29_2023.docx docx 54.91 2023-10-13 11:37:00 Proceeding
Załącznik_nr_5_6_i_7_do_SWZ_ZIF_271_29_2023.docx docx 63.84 2023-10-13 11:37:00 Proceeding
Załączniki_do_OPZ_cz_1.zip zip 162561.42 2023-10-13 11:37:00 Proceeding
Załączniki_do_OPZ_cz_2.zip zip 396842.38 2023-10-13 11:37:00 Proceeding
Załączniki_do_OPZ_cz_3.zip zip 196172.22 2023-10-13 11:37:00 Proceeding
odpowiedzi_na_pytania_ZIF_271_29_2023_24102023.pdf pdf 436.12 2023-10-24 11:32:59 Public message
ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_o_zamówieniu_2023_BZP 00458571_01.pdf pdf 46.2 2023-10-24 11:32:59 Public message
odpowiedzi_na_pytania_ZIF_271_29_2023_27102023.pdf pdf 424.92 2023-10-27 12:05:59 Public message
Opinia PKP - ul. Jeleniogórska.pdf pdf 973.31 2023-10-27 12:05:59 Public message
informacja z otwarcia ofert_ZIF_271_29_2023_31102023.pdf pdf 290.37 2023-10-31 09:47:33 Public message
informacja z otwarcia ofert DODATKOWYCH_ZIF_271_29_2023_21112023.pdf pdf 289.52 2023-11-21 09:21:23 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej_ZIF_271_29_2023_01022024.pdf pdf 408.62 2024-02-01 12:50:28 Public message

Announcements

2024-02-01 12:50 Katarzyna Kwiatkowska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na poprawę dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i remont niezbędnej infrastruktury.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-11-21 09:21 Katarzyna Kwiatkowska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o złożonych ofertach dodatkowych w postępowaniu na poprawę dostępności komunikacyjnej w Kamiennej Górze poprzez budowę i remont niezbędnej infrastruktury.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-31 09:47 Katarzyna Kwiatkowska Zamawiający w załączniku przekazuje informację o otwartych ofertach w postępowaniu na poprawę dostępności komunikacyjnej w Kamiennej Górze poprzez budowę i remont niezbędnej infrastruktury.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-31 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 10.500.000,00 zł gross (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych)
2023-10-27 12:05 Katarzyna Kwiatkowska Zamawiający w załączniku przekazuje odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu na poprawę dostępności komunikacyjnej w Kamiennej Górze poprzez budowę i remont niezbędnej infrastruktury.

odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

Opinia PKP - ul. Jel [...].pdf

2023-10-24 11:32 Katarzyna Kwiatkowska Zamawiający w załączniku przekazuje odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu na poprawę dostępności komunikacyjnej w Kamiennej Górze poprzez budowę i remont niezbędnej infrastruktury oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1348