Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie wycinki drzew i krzewów zlokalizowanych na terenie należącym do OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.

Arkadiusz Frej
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. Department: OPEC GRUDZIĄDZ
Deadlines:
Published : 12-10-2023 13:27:00
Placing offers : 26-10-2023 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Oznaczenie terenu wycinki .docm docm 4007.44 2023-10-12 13:27:00 Proceeding
3. Oświadczenie sankcyjne .docx docx 20.08 2023-10-12 13:27:00 Proceeding
OGŁOSZENIE.pdf pdf 220.81 2023-10-24 08:18:30 Proceeding
2. Projekt umowy dot wycinki drzew i krzewów .doc doc 95 2023-10-24 08:18:36 Proceeding
UM - decyzja na wycinkę drzew_listopad 2022.pdf pdf 1830.54 2023-10-24 08:18:41 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wycinka drzew i krzewów wraz z uprzątnięciem powierzchni Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu. 1 service OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.
Budowlanych 7
86-300, Grudziądz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3316 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Akceptacja załączonego projektu umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Posiadane zasoby - Proszę załączyć wykaz posiadanych zasobów w celu wykazania warunku udziału w postępowaniu Attachment required (0)
4 Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej na terenie wycinki. - Proszę potwierdzić odbycie wizji lokalnej wpisując "Akceptuję" (0)
5 Aktualny odpis z właściwego rejestru - Proszę załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS lub CEIDG) Attachment required (0)
6 Oświadczenie sankcyjne - Proszę załączyć skan podpisanego oświadczenia. Attachment required (0)
7 Termin związania ofertą wynosi 30 dni - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 483