Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-31/2023 Dostawa sprzętu medycznego do przeprowadzania zabiegów w Pracowni Hemodynamiki Serca

Deadlines:
Published : 06-09-2023 13:43:00
Placing offers : 03-10-2023 09:00:00
Offers opening : 03-10-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 657.41 2023-09-06 13:43:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 587.07 2023-09-06 13:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 62.5 2023-09-06 13:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 1A do SWZ - Formularz asortymentowow - cenowy.odt odt 143.08 2023-09-06 13:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 1B do SWZ dot. Pakietu nr 23 - wykaz parametrów wymaganych i oferowanych.doc doc 53.5 2023-09-06 13:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 1B do SWZ dot. Pakietu nr 24 - wykaz parametrów wymaganych i oferowanych.doc doc 66.5 2023-09-06 13:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 1B do SWZ dot. Pakietu nr 25 - wykaz parametrów wymaganych i oferowanych.doc doc 82 2023-09-06 13:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 1B do SWZ dot. Pakietu nr 27 - wykaz parametrów wymaganych i oferowanych.odt odt 18.04 2023-09-06 13:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 1B do SWZ dot. Pakietu nr 28 - wykaz parametrów wymaganych i oferowanych.odt odt 15.07 2023-09-06 13:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 1B do SWZ dot. Pakietu nr 41 - wykaz parametrów wymaganych i oferowanych.docx docx 38.86 2023-09-06 13:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD).zip zip 84.72 2023-09-06 13:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie dot. wykluczenia (...).doc doc 48 2023-09-06 13:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności.doc doc 28.5 2023-09-06 13:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji.doc doc 29 2023-09-06 13:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 590.79 2023-09-06 13:43:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-31-2023_(1).pdf pdf 1178.97 2023-09-21 14:11:07 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-31-2023_(2).pdf pdf 413.34 2023-09-27 13:26:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert DZP_31_2023.pdf pdf 506.81 2023-10-03 12:34:58 Public message
Załącznik do informacji z otwarcia ofert.zip zip 13025.39 2023-10-03 12:34:59 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania _Pakiety nr 2, 29, 38.pdf pdf 405.91 2023-10-09 13:59:53 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP-31-2023.pdf pdf 981.1 2023-10-24 13:12:14 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 933.39 2023-11-21 07:52:16 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia DZP-31-2023.pdf pdf 189.31 2023-10-03 09:00:00 Public message

Announcements

2023-11-21 07:52 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-10-24 13:12 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP-31/2023.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-10-09 13:59 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów nr 2, 29, 38

zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-10-03 12:34 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert DZP - 31/2023

Informacja z otwarci [...].pdf

Załącznik do informa [...].zip

2023-10-03 09:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-09-27 13:26 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2023-09-21 14:11 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ DZP-31/2023 (1)

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1310