Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 18/ZP/2023 Dostawa karetki transportowej i fotela transportowego

Deadlines:
Published : 28-08-2023 14:07:00
Placing offers : 08-09-2023 09:00:00
Offers opening : 08-09-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 171.94 2023-08-28 14:07:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 467.77 2023-08-28 14:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 28.27 2023-08-28 14:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 i 2A do SWZ - opis przedmiotu zamówienia część 1 i 2.zip zip 39.39 2023-08-28 14:07:00 Proceeding
Załącznik nr 3 i 3A do SWZ - oświadczenia.zip zip 45.38 2023-08-28 14:07:00 Proceeding
Załącznik nr 4 i 4A do SWZ - projektowane postanowienia umowy.zip zip 390.74 2023-08-28 14:07:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz dostaw - wzór.docx docx 24.84 2023-08-28 14:07:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - zasady środowiskowe.pdf pdf 170.73 2023-08-28 14:07:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - zobowiązanie podmiotu.docx docx 22.92 2023-08-28 14:07:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - oświadczenie o aktualności.docx docx 24.37 2023-08-28 14:07:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - wzór oświadczenia - przedmiotowy środek dowodowy.docx docx 23.32 2023-08-28 14:07:10 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.88 2023-09-01 11:08:57 Public message
Zmiana terminu składania ofert, mosyfikacja SWZ.pdf pdf 225.27 2023-09-01 11:08:57 Public message
Odpowiedzi na zapytania, modyfikacja SWZ..pdf pdf 266.86 2023-09-04 13:41:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 236.69 2023-09-08 10:27:46 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 227.68 2023-09-12 11:41:07 Public message

Announcements

2023-09-12 11:41 Bożena Schmidt Szanowni Państwo, w załączeniu niniejszego komunikatu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-09-08 10:27 Bożena Schmidt Szanowni Państwo, w załączeniu niniejszego komunikatu informacja z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-08 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie: części nr 1 - 242 490,00 zł, części nr 2 - 11 880,00 zł co stanowi łącznie wartość: 254 370,00 zł.
2023-09-04 13:41 Bożena Schmidt Szanowni Państwo, w załączeniu niniejszego komunikatu odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania Wykonawców wraz z informacją o zmianie terminu składania ofert.

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

2023-09-01 11:08 Bożena Schmidt Szanowni Państwo, Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert tym samym dokonuje modyfikacji treści SWZ.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana terminu skład [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 400