Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSSE DEA OZPA 272.23.2023 Dostawa aparatury laboratoryjnej w częściach

Deadlines:
Published : 28-07-2023 09:33:00
Placing offers : 24-08-2023 10:00:00
Offers opening : 24-08-2023 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 161.94 2023-07-28 09:33:00 Proceeding
SWZ -WSSE DEA OZPA.272.23.2023.docx docx 434.37 2023-07-28 09:33:00 Proceeding
JEDZ (2).zip zip 80.87 2023-07-28 09:33:00 Proceeding
MODYFIKACJA SWZ WSSE DEA OZPA .272.23.2023 08.08.2023.docx docx 280.02 2023-08-08 12:05:52 Public message
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ WSSE DEA OZPA .272.23.2023 14.08.2023.docx docx 257.95 2023-08-14 13:59:51 Public message
MODYFIKACJA SWZ WSSE DEA OZPA .272.23.2023 18.08.2023.pdf pdf 182.1 2023-08-18 13:41:56 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 199.09 2023-08-24 12:39:26 Public message
informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 251.68 2023-09-12 14:20:09 Public message

Announcements

2023-09-12 14:20 Renata Kasprzak Informacja o wyniku postępowania.

informacja o wyniku [...].pdf

2023-08-24 12:39 Katarzyna Szen Informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-08-24 10:00 Buyer message Na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwoty:
1) Część I - Ekstraktor do ekstrakcji tłuszczu - 140.000,20 zł
2) Część II - Wirówka laboratoryjna z wymiennymi rotorami i stołem - 94.850,76 zł
3) Część III - Homogenizator - 56.186,03 zł
4) Część IV - Wytrząsarka do metody QuEChERS - 50.624,03 zł
5) Część V - Automat do mycia szkła - 81.223,05 zł
2023-08-18 13:41 Renata Kasprzak Zmiana treści SWZ.

MODYFIKACJA SWZ WSS [...].pdf

2023-08-14 13:59 Katarzyna Szen Wyjaśnienie treści SWZ.

WYJAŚNIENIE TREŚCI S [...].docx

2023-08-08 12:05 Ewelina Petrus Wyjaśnienie i modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia.

MODYFIKACJA SWZ WSS [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1066