Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawy paliwa płynnego – oleju napędowego na rzecz Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o.

Kancelaria Artur Chanaj Joanna Martyniuk - Placha
AC Kancelaria Radcy Prawnego Artur Mariusz Chanaj
Deadlines:
Published : 07-07-2023 19:13:00
Placing offers : 18-08-2023 12:00:00
Offers opening : 18-08-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 136.97 2023-07-07 19:13:00 Proceeding
SWZ - paliwo.pdf pdf 569.9 2023-07-07 19:13:00 Proceeding
Zalacznik 1 - oferta cenowa w. edytowalna.docx docx 41.54 2023-07-07 19:13:00 Proceeding
Zalacznik 1 - oferta cenowa.pdf pdf 222.12 2023-07-07 19:13:00 Proceeding
Zalacznik 2 - JEDZ.zip zip 100.71 2023-07-07 19:13:00 Proceeding
Zalacznik 3 - umowa.pdf pdf 551.88 2023-07-07 19:13:00 Proceeding
Zalacznik 4 - wzór zobowiązania podmiotu.docx docx 25.14 2023-07-07 19:13:00 Proceeding
Zalacznik 4 - wzór zobowiązania podmiotu.pdf pdf 113.06 2023-07-07 19:13:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi_1.pdf pdf 126.01 2023-07-18 09:41:22 Public message
pytania i odpowiedzi_2.pdf pdf 120.45 2023-07-20 07:45:36 Public message
pytania i odpowiedzi_3_modyfikacja.pdf pdf 176.83 2023-07-31 10:41:12 Public message
Modyfikacja_Zalacznik 1 - oferta cenowa.pdf pdf 112.49 2023-07-31 10:41:12 Public message
Modyfikacja_Zalacznik 1 - oferta cenowa w. edytowalna.docx docx 42.03 2023-07-31 10:41:12 Public message
ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf pdf 71.65 2023-07-31 10:41:12 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 127.17 2023-08-18 16:23:20 Public message
Informacja o wyborze oferty - strona.pdf pdf 106.28 2023-09-15 18:06:22 Public message

Announcements

2023-09-15 18:06 Kancelaria Artur Chanaj Joanna Martyniuk - Placha Zamawiający: Szczecińsko – Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Policach, zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Treść informacji w załączeniu.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-08-18 16:23 Kancelaria Artur Chanaj Joanna Martyniuk - Placha Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych przekazuje informację o złożonych ofertach. Treść informacji w załączeniu.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2023-08-18 12:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 36 900 000
2023-07-31 10:41 Kancelaria Artur Chanaj Joanna Martyniuk - Placha Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, przekazuje wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią oraz dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Treść pytania i odpowiedzi, a także treść modyfikacji, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz z załącznikiem pn. Modyfikacja Zalacznik 1 - oferta cenowa, w załączeniu

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Modyfikacja_Zalaczni [...].pdf

Modyfikacja_Zalaczni [...].docx

ogloszenie o zmianie [...].pdf

2023-07-20 07:45 Kancelaria Artur Chanaj Joanna Martyniuk - Placha Zamawiający - Szczecińsko – Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, przekazuje wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią, stanowiące załącznik.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-07-18 09:41 Kancelaria Artur Chanaj Joanna Martyniuk - Placha Zamawiający - Szczecińsko – Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami, stanowiących załącznik.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 751