Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.240.37.2023 Dostawa, montaż i uruchomienie automatycznego systemu parkingowego dla parkingu Hotelu Camping Mata przy ul. Krańcowej 98 w Poznaniu

Zamówienia Publiczne
Miasto Poznań Department: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Deadlines:
Published : 02-06-2023 18:36:00
Placing offers : 14-06-2023 11:00:00
Offers opening : 14-06-2023 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 84.82 2023-06-02 18:36:00 Proceeding
SWZ 2023.pdf pdf 184.18 2023-06-02 18:36:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 767.32 2023-06-02 18:36:00 Proceeding
załacznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 133.31 2023-06-05 13:05:59 Public message
Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 868.25 2023-06-06 14:15:48 Public message
Modyfikacja SWZ.pdf pdf 87.39 2023-06-09 16:43:54 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.92 2023-06-09 16:43:54 Public message
Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienie treści SWZ-2.pdf pdf 980.23 2023-06-12 14:08:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 95.6 2023-06-14 13:59:13 Public message

Announcements

2023-06-14 13:59 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-14 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 172 000,00 zł brutto
2023-06-12 14:08 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienie treści SWZ-2

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-06-09 16:43 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, modyfikacja SWZ

Modyfikacja SWZ.pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-06-06 14:15 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienie treści SWZ

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-06-05 13:05 Zamówienia Publiczne W związku z informacją od Wykonawcy o trudnościach z otwarciem załącznika nr 1, Zamawiający zamieszcza załącznik w formacie pdf.

załacznik nr 1 do SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 314