Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa i montaż urządzeń do wydzielania frakcji odpadowych/ 2023

Barbara Dąbrówka
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 26-05-2023 10:59:00
Placing offers : 03-07-2023 12:00:00
Offers opening : 03-07-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request(1).zip zip 67.86 2023-05-26 10:59:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 103.46 2023-05-26 10:59:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 336.67 2023-05-26 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ oraz umowy - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 14.57 2023-05-26 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ oraz umowy - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 93.84 2023-05-26 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ oraz umowy - Parametry techniczne.pdf pdf 85.59 2023-05-26 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Projek umowy.pdf pdf 185.83 2023-05-26 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.97 2023-05-26 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19 2023-05-26 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.43 2023-05-26 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.78 2023-05-26 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 39.5 2023-05-26 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie na podst. art. 125.docx docx 18.81 2023-05-26 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Wykaz dostaw.docx docx 21.29 2023-05-26 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 25.86 2023-05-26 10:59:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 45.25 2023-07-03 12:44:51 Public message
Informacja o wyniku postępowania - Platforma.pdf pdf 51.55 2023-07-19 11:43:06 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 96.85 2023-08-01 09:10:53 Public message

Announcements

2023-08-01 09:10 Małgorzata Podsiadła Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-07-19 11:43 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-07-03 12:44 Barbara Dąbrówka Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-03 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 385 000,00 zł netto/ 1 703 550,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 719