Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.2411.101.2023.MM AZP.2411.101.2023.MM Zakup wraz z dostawą filtrów kasetowych dla Działu Technicznego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. AZP.2411.101.2023.MM

Deadlines:
Published : 18-05-2023 12:12:00
Placing offers : 26-05-2023 08:00:00
Offers opening : 26-05-2023 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01. Ogłoszenie o zamówieniu..pdf pdf 100.43 2023-05-18 12:12:00 Proceeding
02. SWZ.docx docx 115.15 2023-05-18 12:12:00 Proceeding
03. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy.xls xls 43.5 2023-05-18 12:12:00 Proceeding
05. Zbiorcze zestawienie ofert.docx docx 15.7 2023-05-26 09:32:51 Public message
06. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.doc doc 62.5 2023-06-01 11:28:43 Public message
07. Zbiorcze zestawienie ofert - punktacja.docx docx 15.79 2023-06-01 11:28:43 Public message
04. Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.docx docx 31.68 2023-05-26 08:00:00 Public message

Announcements

2023-06-01 11:28 Maja Motyka 06. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
07. Zbiorcze zestawienie ofert - punktacja.

06. ZAWIADOMIENIE O [...].doc

07. Zbiorcze zestawi [...].docx

2023-05-26 09:32 Maja Motyka 05. Zbiorcze zestawienie ofert.

05. Zbiorcze zestawi [...].docx

2023-05-26 08:00 Buyer message 04. Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.

04. Informacja o kwo [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 342