Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WD.272.13.2023 Świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Remont dróg powiatowych nr 3705E, nr 3701E, nr 3730E” realizowanym w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Dorota Tylki
Powiat Poddębicki
Deadlines:
Published : 18-05-2023 12:40:00
Placing offers : 24-05-2023 09:00:00
Offers opening : 24-05-2023 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel.43 678 78 21 lub 43 678 78 26

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 21.71 2023-05-18 12:40:00 Proceeding
Istotne postanowienia umowy.docx docx 29.8 2023-05-18 12:40:00 Proceeding
Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 245.97 2023-05-18 12:40:00 Proceeding
zapytanie ofertowe.docx docx 22.49 2023-05-18 12:40:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 1729.73 2023-05-18 12:40:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 21.71 2023-05-18 12:40:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 903.96 2023-05-24 14:15:26 Public message

Announcements

2023-05-24 14:15 Dorota Tylki W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Remont dróg powiatowych nr 3705E, nr 3701E, nr 3730E” realizowanym w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu „Remont drogi powiatowej nr 3705E, dł. 1,0 km” 1 service - (0)
2 Świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Remont dróg powiatowych nr 3705E, nr 3701E, nr 3730E” realizowanym w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu „Remont drogi powiatowej nr 3701E, dł. 1,0 km”. 1 service - (0)
3 Świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Remont dróg powiatowych nr 3705E, nr 3701E, nr 3730E” realizowanym w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu „Remont drogi powiatowej nr 3730E, dł. 1,5 km" 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6091 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

FORMULARZ OFERTOWY.d [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 5 miesięcy od daty podpisania umowy (czas realizacji robót budowlanych) oraz na czas odbiorów gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Ponadto Inspektor obowiązany jest sprawować nadzór w ramach wynagrodzenia przewidzianego ofertą także nad ewentualnymi robotami zamiennymi, i dodatkowymi oraz w przypadku wydłużenia realizacji robót budowlanych o okres do 2 miesięcy co oznacza, że termin realizacji przedmiotu umowy przedłuży się do 7 miesięcy Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Warunki udziału - Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu należny załączyć dokumenty wymienione w pkt. 7 pkt. 1), 2) i 3) zapytania ofertowego Attachment required (0)
5 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 285