Hide menu

Proceeding: Zapytanie ofertowe dotyczące podpisania umowy na System centralnego wydruku, serwis drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla obiektów zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 17-05-2023 16:43:00
Placing offers: 26-05-2023 23:59:00
Procedure: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Type: Service

Requirements and specifications

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania pełnej sprawności technicznej wszystkich wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia urządzeń poprzez wykonywanie usługi serwisowej polegającej na dostarczaniu materiałów eksploatacyjnych, konserwacji i naprawie tych urządzeń.

2. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy i konserwacji wszystkich urządzeń objętych przedmiotem zamówienia przy użyciu oryginalnych fabrycznie nowych części lub zalecanych przez producenta tych urządzeń.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń i utrzymania dobrej jakości wydruku z uwzględnieniem wymiany wszystkich niezbędnych oryginalnych materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta.

4. Dostawca zobowiązuje się do zawarcia Umowy na tożsamych warunkach dla pozostałych Spółek należących do Grupy Kapitałowej PHH, w przypadku gdyby te Spółki wyraziły wolę jej zawarcia, zgodnie z opisanymi poniżej warunkami.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 – OPZ.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1_Formularz cenowy_System centralnego wydruku.xlsx xlsx 22.92 2023-05-17 16:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2_OPZ_.pdf pdf 107.38 2023-05-17 16:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3_wzór umowy.pdf pdf 331.22 2023-05-17 16:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4_Formularz do zadawnia pytań do dokumentacji przetargowej.xlsx xlsx 11.05 2023-05-17 16:43:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe_System centralnego wydruku, serwis drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.pdf pdf 329.79 2023-05-17 16:43:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi_19.05.2023.pdf pdf 419.35 2023-05-19 15:34:42 Proceeding
Pytania i odpowiedzi_23.05.2023.pdf pdf 532.96 2023-05-23 16:53:25 Proceeding
Pytania i odpowiedzi_22.05.2023.pdf pdf 422.9 2023-05-23 16:53:45 Proceeding
Zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 411.07 2023-05-24 10:09:40 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

The number of page views: 231