Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 118/23 Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, z podziałem na 9 części. – nr postępowania 118/23

Deadlines:
Published : 11-05-2023 15:48:00
Placing offers : 26-05-2023 08:00:00
Offers opening : 26-05-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
kosztorysy ofertowe 9 częśći.zip zip 143.31 2023-05-11 15:48:00 Proceeding
materiały naprawa ubytków.zip zip 11700.43 2023-05-11 15:48:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 119 23 opublikowane.pdf pdf 227.32 2023-05-11 15:48:00 Proceeding
swz 118 23.pdf pdf 3484.34 2023-05-11 15:48:00 Proceeding
swz 118 23.rtf rtf 3086.64 2023-05-11 15:48:00 Proceeding
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 118 23 cz 6 i 8 platforma.pdf pdf 114.38 2023-06-16 16:26:52 Public message
zowo 118 23 platforma cz. 2, 3, 7.pdf pdf 200.54 2023-06-21 16:32:53 Public message
zowo w zakresie cz. 4 i cz. 9 oraz unieważnienie cz. 1 - platforma.pdf pdf 164.77 2023-06-30 14:37:12 Public message
zowo platforma zakupowa.pdf pdf 84.17 2023-07-13 12:52:36 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania 118 23 opublikowane.pdf pdf 212.29 2023-07-27 11:13:37 Public message
sprostowanie omyłki - kosztorys 118 23.pdf pdf 123.6 2023-05-15 14:34:03 Public message
kosztorys dla części 9 garwolin.docx docx 17.07 2023-05-15 14:34:03 Public message
pytania i odpowiedzi 118 23.pdf pdf 47.43 2023-05-17 14:18:21 Public message
edytowalny druk oferty i załączniki 118 23.docx docx 98.19 2023-05-23 14:49:42 Public message
pytania i odpowiedzi 118 23 - 2.pdf pdf 43.39 2023-05-23 14:49:42 Public message
informacja z otwarcia 118 23.pdf pdf 456.55 2023-05-29 08:50:01 Public message

Announcements

2023-07-27 11:13 Zofia Kochaniak Ogłoszenie o wyniku postępowania 118/23

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-07-13 12:52 Dział Zamówień Publicznych Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 5

zowo platforma zakup [...].pdf

2023-06-30 14:37 Zofia Kochaniak Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 4 oraz 9

zowo w zakresie cz. [...].pdf

2023-06-21 16:32 Zofia Kochaniak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2, 3 oraz 7

zowo 118 23 platform [...].pdf

2023-06-16 16:26 Zofia Kochaniak Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części: 6 oraz 8

zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-05-29 08:50 Zofia Kochaniak Informacja z otwarcia 118/23

informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-26 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust. 4 Prawo Zamówień Publicznych wynosi: 26 392 260,00 zł gross w tym na:
zadanie 1: 5 086 419,98 zł gross
zadanie 2: 1 485 409,50 zł gross
zadanie 3: 2 555 452,92 zł gross
zadanie 4: 945 624,00 zł gross
zadanie 5: 5 839 843,20 zł gross
zadanie 6: 2 705 738,01 zł gross
zadanie 7: 2 535 177,60 zł gross
zadanie 8: 2 942 061,60 zł gross
zadanie 9: 2 296 533,00 zł brutto
2023-05-23 14:49 Zofia Kochaniak Pytania i odpowiedzi do przedmiotowego postępowania

edytowalny druk ofer [...].docx

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-05-17 14:18 Zofia Kochaniak W załączeniu zamieszczam pytania i odpowiedzi do przedmiotowego postępowania.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-05-15 14:34 Zofia Kochaniak Informacja o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej 118/23
Uwaga: zmiana kosztorysu dla części 9: Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Garwolin

sprostowanie omyłki [...].pdf

kosztorys dla części [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1984