Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: JRP-BM-211-6/23 Prace remontowe na zabytkowej wieży szybu „Warszawa” powyżej poziomu ostatniego tarasu widokowego na poziomie +31,56

Bogusław Maro
Muzeum Śląskie w Katowicach Department: JRP
Deadlines:
Published : 28-04-2023 12:22:00
Placing offers : 17-05-2023 12:00:00
Offers opening : 17-05-2023 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

 

Muzeum Śląskie w Katowicach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.: Prace remontowe na zabytkowej wieży szybu „Warszawa” powyżej poziomu ostatniego tarasu widokowego na poziomie +31,56 znak sprawy: JRP-BM-211-6/23

 

Ofertę należy złożyć poprzez poniższy formularz elektroniczny.

 

Szczegóły dotyczące warunków postępowania oraz przedmiotu zamówienia zawiera dokument pn.: „Zaproszenie do składania ofert” wraz załącznikami.

 

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk „Wyślij wiadomość do zamawiającego” lub pod adresem e-mail: b.maro@muzeumslaskie.pl lub pod numerem telefonu: 32 2130 806 lub 519 132 202. Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego jest: Bogusław Maro;


- związanych z obsługą platformy zakupowej, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00, tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 Informacje proceduralne oraz RODO.pdf pdf 387.87 2023-04-28 12:22:00 Subject of the order
Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1238.62 2023-04-28 12:22:00 Subject of the order
Załącznik nr 3 Wzór umowy.pdf pdf 336.09 2023-04-28 12:22:00 Subject of the order
ZAŁĄCZNIKI DO OPZ.zip zip 275172.42 2023-04-28 12:22:00 Subject of the order
Zaproszenie do składania ofert.pdf pdf 1153.19 2023-04-28 12:22:00 Subject of the order
22.05.2023_Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 140.88 2023-05-22 13:45:33 Public message

Announcements

2023-05-22 13:45 Bogusław Maro Treść komunikatu w załączniku.

22.05.2023_Informacj [...].pdf

2023-05-09 15:11 Bogusław Maro 1. Zamawiający rezygnuje z kryterium nr 7. Personel - spec. ds. zabezp. Antykorozyjnych o treści: Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania specjalistą od zabezpieczeń antykorozyjnych mającego uprawnienia potwierdzone certyfikatami np. Frosio na poziomie III lub Nace na poziomie II, lub udokumentowane wykształcenie wyższe w zakresie ochrony przed korozją. Osoba ta będzie dokonywać kontroli i odbiorów realizacji zadania przed kontrolami i odbiorami prowadzonymi przez personel Zamawiającego.

2. Zamawiający rezygnuje z kryterium nr 8. Personel - doświadczenie, szkolenia o treści: Wykonawca będzie dysponował co najmniej 2 osobami personelu realizującego zadanie posiadającymi minimum 3 letnie doświadczenie każda w wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych oraz posiadająca certyfikaty odbytych szkoleń zewnętrznych dotyczących zabezpieczeń antykorozyjnych wykonywanych przez inspektora np.: FROSIO, NACE lub TüF.

3. Zamawiający zmienia termin składania ofert i termin otwarcia ofert z 12.05.2023 na 17.05.2023.
2023-05-08 12:59 Bogusław Maro Dokonuje się zmiany zapisów w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, Specyfikacja ogólna nr ST 00 w pkt. 1.7.4 w zakresie ostatniego myślnika w następujący sposób:
było:
- transport pionowy elementów za pomocą specjalistycznych podnośników, nie przewiduje się do wykorzystania windy osobowej
po zmianie jest:
- transport pionowy elementów za pomocą specjalistycznych podnośników; dopuszcza się wykorzystanie windy osobowej przylegającej do wieży pod warunkiem zabezpieczenia kabiny płytami OSB. Nośność windy: 1000kg, wymiary /szer. x dł. x wys./: 1100mmx2100mmx2200mm.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Prace remontowe Prace remontowe na zabytkowej wieży szybu „Warszawa” powyżej poziomu ostatniego tarasu widokowego na poziomie +31,56

Załącznik nr 1 Infor [...].pdf

Załącznik nr 2 Opis [...].pdf

Załącznik nr 3 Wzór [...].pdf

ZAŁĄCZNIKI DO OPZ.zi [...].zip

Zaproszenie do skład [...].pdf

1 building work Muzeum Śląskie w Katowicach
Tadeusza Dobrowolskiego 1
40-205, Katowice
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6077 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 6 tygodni od podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Personel - kierownik robót - Wykonawca do nadzorowania robót zapewni osobę posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót bez ograniczeń. Osoba ta ma posiadać odpowiednie ubezpieczenie OC. Osoba ta zobowiązuje się pełnić obowiązki kierownika robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Personel - projektant - Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania osobą posiadającą uprawnienia projektowe konstrukcyjne bez ograniczeń. Osoba ta ma posiadać odpowiednie ubezpieczenie OC. Osoba ta będzie sporządzać konieczne projekty wykonawcze i warsztatowe. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 495