Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: LI.262.1.2023 Zakup wyposażenia specjalistycznego – aparatury medycznej w ramach projektu pn.: „Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Sp. z o. o." (...)

Deadlines:
Published : 21-04-2023 13:24:00
Placing offers : 29-05-2023 08:00:00
Offers opening : 29-05-2023 08:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf pdf 226.79 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
1. SWZ.pdf pdf 527.09 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
2. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 145 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
3. Załącznik nr 2 - Formularz cenowo-techniczny zad. 1.docx docx 75.46 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
4. Załacznik nr 3 - Formularz cenowo-techniczny zad. 2.docx docx 76.57 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
5. Załącznik nr 4 - Formularz cenowo-techniczny zad. 3.docx docx 75.77 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
6. Załącznik nr 5 - Formularz cenowo-techniczny zad. 4.docx docx 72.89 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
7. Załącznik nr 6 - Formularz cenowo-techniczny zad. 5.docx docx 76.77 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
8. Załącznik nr 7 - Formularz cenowo-techniczny zad. 6.docx docx 70.84 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
9. Załącznik nr 8 - Formularz cenowo-techniczny zad. 7.docx docx 71.67 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
10. Załącznik nr 9 - Formularz cenowo-techniczny zad. 8.docx docx 69.83 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
12. Załącznik nr 10 do SWZ - JEDZ wersja edytowalna.doc doc 166 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
13. Załącznik nr 11 do SWZ -Dodatkowe oświadczenie na podstawie art. 125 ust.1.docx docx 68.99 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
14. Załącznik nr 12 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 76.5 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
15. Załącznik nr 13 do SWZ - Oświadczenie o aktualności.doc doc 77.5 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
16. Załącznik nr 14 - Wzór umowy.pdf pdf 208.57 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
17. Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ, zmianie treści SWZ.pdf pdf 436.99 2023-05-09 14:46:51 Public message
18. Załącznik nr 2 - Formularz cenowo-techniczny zad. 1 po zmianach z dnia 09.05.2023 r..docx docx 75.5 2023-05-09 14:46:51 Public message
19. Załącznik nr 5 - Formularz cenowo-techniczny zad. 4 po zmioanach z dnia 09.05.2023 r..docx docx 73.29 2023-05-09 14:46:51 Public message
20. Ogłoszenie o sprostowaniu wysłane do publikacji.pdf pdf 72.42 2023-05-17 16:09:03 Public message
21. Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ, zmianie treści SWZ II.pdf pdf 399.69 2023-05-17 16:09:03 Public message
22. Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane.pdf pdf 68.42 2023-05-19 11:26:09 Public message

Announcements

2023-05-19 11:26 Joanna Piotrowska Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane

22. Ogłoszenie o spr [...].pdf

2023-05-17 16:09 Joanna Piotrowska Zamawiający na podstawie art. 88 ust 3 ustawy Pzp zamieszcza ogłoszenie o sprostowaniu wysłane do publikacji w DzUUE wraz z zawiadomieniem o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ, zmianie treści SWZ II

20. Ogłoszenie o spr [...].pdf

21. Zawiadomienie o [...].pdf

2023-05-09 14:46 Joanna Piotrowska Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ oraz o zmianie treści SWZ

17. Zawiadomienie o [...].pdf

18. Załącznik nr 2 - [...].docx

19. Załącznik nr 5 - [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1292