Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: LI.262.1.2023 Zakup wyposażenia specjalistycznego – aparatury medycznej w ramach projektu pn.: „Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Sp. z o. o." (...)

Deadlines:
Published : 21-04-2023 13:24:00
Placing offers : 29-05-2023 08:00:00
Offers opening : 29-05-2023 08:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf pdf 226.79 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
1. SWZ.pdf pdf 527.09 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
2. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 145 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
3. Załącznik nr 2 - Formularz cenowo-techniczny zad. 1.docx docx 75.46 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
4. Załacznik nr 3 - Formularz cenowo-techniczny zad. 2.docx docx 76.57 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
5. Załącznik nr 4 - Formularz cenowo-techniczny zad. 3.docx docx 75.77 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
6. Załącznik nr 5 - Formularz cenowo-techniczny zad. 4.docx docx 72.89 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
7. Załącznik nr 6 - Formularz cenowo-techniczny zad. 5.docx docx 76.77 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
8. Załącznik nr 7 - Formularz cenowo-techniczny zad. 6.docx docx 70.84 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
9. Załącznik nr 8 - Formularz cenowo-techniczny zad. 7.docx docx 71.67 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
10. Załącznik nr 9 - Formularz cenowo-techniczny zad. 8.docx docx 69.83 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
12. Załącznik nr 10 do SWZ - JEDZ wersja edytowalna.doc doc 166 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
13. Załącznik nr 11 do SWZ -Dodatkowe oświadczenie na podstawie art. 125 ust.1.docx docx 68.99 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
14. Załącznik nr 12 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 76.5 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
15. Załącznik nr 13 do SWZ - Oświadczenie o aktualności.doc doc 77.5 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
16. Załącznik nr 14 - Wzór umowy.pdf pdf 208.57 2023-04-21 13:24:00 Proceeding
24. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zad. 1 - 4, 6 - 8, unieważnienie zad. 5.pdf pdf 447.71 2023-07-24 15:11:04 Public message
17. Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ, zmianie treści SWZ.pdf pdf 436.99 2023-05-09 14:46:51 Public message
18. Załącznik nr 2 - Formularz cenowo-techniczny zad. 1 po zmianach z dnia 09.05.2023 r..docx docx 75.5 2023-05-09 14:46:51 Public message
19. Załącznik nr 5 - Formularz cenowo-techniczny zad. 4 po zmioanach z dnia 09.05.2023 r..docx docx 73.29 2023-05-09 14:46:51 Public message
20. Ogłoszenie o sprostowaniu wysłane do publikacji.pdf pdf 72.42 2023-05-17 16:09:03 Public message
21. Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ, zmianie treści SWZ II.pdf pdf 399.69 2023-05-17 16:09:03 Public message
22. Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane.pdf pdf 68.42 2023-05-19 11:26:09 Public message
23. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 298.87 2023-05-29 14:05:19 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane.pdf pdf 263.58 2023-08-23 11:09:15 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
ZIELONA GÓRA OFERTA BIAMEDITEK LI 262 1 2023.zip zip 1904.11
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
OFERTA MEDICOM SP. Z O.O. ZABRZE DLA ZIELONA GÓRA .zip zip 1859.44
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
LI26212023.zip zip 7592.93
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
2._Załącznik_nr_1_do_SWZ_-_Formularz_oferty zadania 6 oraz 8.pdf pdf 397.3
8._Załącznik_nr_7_-_Formularz_cenowo-techniczny_zad._6.pdf pdf 254.57
10._Załącznik_nr_9_-_Formularz_cenowo-techniczny_zad._8.pdf pdf 249.7
13. Załącznik nr 11 do SWZ -Dodatkowe oświadczenie na podstawie art. 125 ust.1.pdf pdf 362.79
JEDZ.pdf pdf 88.34
KRS Medela 21.03.2023.pdf pdf 83.98
Pełnomocnictwo Kamil Śliwkiewicz.pdf pdf 137.76
wadium.pdf pdf 29.72
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Oświadczenie - zał. nr 11-sig.pdf pdf 554.64
Pełnomocnictwo M. Smyk-sig.pdf pdf 415.43
Wadium.pdf pdf 196.38
Formularz cenowo-techniczny zad. 2-sig.pdf pdf 499.4
Formularz oferty-sig.pdf pdf 602.16
JEDZ-sig.pdf pdf 717.68
KRS-sig.pdf pdf 265.4
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
oferta Med7.zip zip 1361.33
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
ZIELONA GÓRA_LI.262.1.2023_Bjeska_oferta_pakiet1i3_scalony.-sig.pdf pdf 2000.65
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Cedical oferta pakiet nr 4 Zielona Góta.zip zip 1522.5

Announcements

2023-08-23 11:09 Aleksandra Gaczyńska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-07-24 15:11 Joanna Piotrowska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 1 - 4, 6 - 8 oraz Unieważnienie postępowania w zakresie zadania nr 5.

24. Zawiadomienie o [...].pdf

2023-05-29 14:05 Joanna Piotrowska Informacja z otwarcia ofert

23. Informacja z otw [...].pdf

2023-05-29 08:00 Buyer message Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), niniejszym informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 916 500,00 zł brutto, w tym:

Zadanie nr 1 – 129 000,00 PLN
Zadanie nr 2 – 540 000,00 PLN
Zadanie nr 3 – 40 000,00 PLN
Zadanie nr 4 – 12 500,00 PLN
Zadanie nr 5 – 36 000,00 PLN
Zadanie nr 6 – 33 000,00 PLN
Zadanie nr 7 – 7 000,00 PLN
Zadanie nr 8 – 119 000,00 PLN
2023-05-19 11:26 Joanna Piotrowska Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane

22. Ogłoszenie o spr [...].pdf

2023-05-17 16:09 Joanna Piotrowska Zamawiający na podstawie art. 88 ust 3 ustawy Pzp zamieszcza ogłoszenie o sprostowaniu wysłane do publikacji w DzUUE wraz z zawiadomieniem o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ, zmianie treści SWZ II

20. Ogłoszenie o spr [...].pdf

21. Zawiadomienie o [...].pdf

2023-05-09 14:46 Joanna Piotrowska Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ oraz o zmianie treści SWZ

17. Zawiadomienie o [...].pdf

18. Załącznik nr 2 - [...].docx

19. Załącznik nr 5 - [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 2004