Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.7.2023.AS Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smolęcin i Smolęcin

Aniela Szerszeń
Gmina Kołbaskowo
Deadlines:
Published : 18-04-2023 10:30:00
Placing offers : 12-05-2023 10:50:00
Offers opening : 12-05-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_2023_Tryb podstawowy wariant II.docx docx 553.07 2023-04-18 10:30:00 Proceeding
SWZ_2023_Tryb podstawowy wariant II.pdf pdf 17642.81 2023-04-18 10:30:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 84.26 2023-04-18 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego.docx docx 37.65 2023-04-18 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia w zakresie braku podstaw wykluczenia.docx docx 43.92 2023-04-18 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 2a - Wzór oświadczenia w zakresie braku podstaw wykluczenia podmiot trzeci.docx docx 28.6 2023-04-18 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia w zakresie warunków udziału w postępowaniu.docx docx 43.74 2023-04-18 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 3a - Wzór oświadczenia w zakresie warunków udziału w postępowaniu podmiot trzeci.docx docx 28.85 2023-04-18 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o aktualnośći informacji podanych w oświadczniu z art. 125 ust. 1 PZP.docx docx 43.98 2023-04-18 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz osób.docx docx 27.04 2023-04-18 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych.docx docx 28.57 2023-04-18 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 44.33 2023-04-18 10:30:00 Proceeding
załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia w zakresie przynaleności do grupy kapitałowej.docx docx 42.64 2023-04-18 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - umowa na roboty budowlane, ryczał, okres realizacji pon. 12 m-cy.docx docx 88.63 2023-04-18 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Regulamin Platformy Zakupowej.pdf pdf 197.89 2023-04-18 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - dokumentacja projektowa.7z 7z 26383.3 2023-04-18 10:30:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 24.04.2023.doc doc 58 2023-04-24 15:21:24 Public message
Odpowiedzi na pytania 24.04.2023.pdf pdf 315.48 2023-04-24 15:21:24 Public message
Zmiana nr 1 do SWZ.pdf pdf 350.89 2023-04-24 15:22:51 Public message
Zmiana nr 1 z 24.04.2023.docx docx 28 2023-04-24 15:22:51 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.11 2023-04-24 15:22:51 Public message
dokumentacja geologiczna.7z 7z 3227.34 2023-04-24 15:28:17 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 19.27 2023-05-12 11:42:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 315.64 2023-05-12 11:42:49 Public message
Informacja o wyborze oferty.docx docx 27.9 2023-05-31 12:29:00 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 673.02 2023-05-31 12:29:00 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia w zakresie warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 244.3
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia w zakresie braku podstaw wykluczenia.pdf pdf 249.96
Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego.pdf pdf 273.74
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
zalacznik_nr_1___wzor_formularza_ofertowego.pdf pdf 243.56
zalacznik_nr_2___wzor_oswiadczenia_w_zakresie_braku_podstaw_wykluczenia.pdf pdf 251.94
zalacznik_nr_3___wzor_oswiadczenia_w_zakresie_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.pdf pdf 251.57
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Oferta dla Zamawiającego.zip zip 2090.11
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
oferta RSK Wolin.7z 7z 1657.51
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf pdf 310.66
Załącznik nr 2 - Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia.pdf pdf 271.89
Załącznik nr 3 - Oświadczenie w zakresie warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 268.5
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Oferta Hydropex_ ZP.271.7.2023.AS_ gm. Kołbaskowo.pdf pdf 712.43
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
230512_oferta_Barnislaw-Smolecin_Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego_podp.pdf pdf 685.73
230512_oferta_Barnislaw-Smolecin_Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia w zakresie braku podstaw wykluczenia_podp.pdf pdf 644.62
230512_oferta_Barnislaw-Smolecin_Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia w zakresie warunków udziału w postępowaniu_podp.pdf pdf 637.98

Announcements

2023-05-31 12:29 Aniela Szerszeń Informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].docx

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-12 11:42 Aniela Szerszeń Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-12 10:50 Buyer message Zamawiający w budżecie przewiduje kwotę: 3.159.936,48 zł brutto.
2023-04-24 15:28 Aniela Szerszeń Dokumentacja geologiczna

dokumentacja geologi [...].7z

2023-04-24 15:22 Aniela Szerszeń Zmiana nr 1 do treści ogłoszenia oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zmiana nr 1 do SWZ.p [...].pdf

Zmiana nr 1 z 24.04. [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-04-24 15:21 Aniela Szerszeń Odpowiedzi na pytania wniesione przez wykonawców w dniach 20-24.04.2023 r.

Odpowiedzi na pytani [...].doc

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 958